Vyšetření amyloidu

 

(MUDr. Vladimír Židlík, MIAC)

Amyloid je hůře definovaný protein, chemicky jde spíše o skupinu různých proteinů s porušenou konformací. Amyloid bývá součástí onemocnění amyloidózy a jeho ukládající se depozita jsou patrná v různých tkáních.

V základním histochemickém barvení hematoxylin-eozin má amyloid růžovou barvu. Je prokazatelný několika metodami zahrnujícími metody histochemické (Kongo, Saturnová červeň), imunohistochemické a imunofluorescenční. Depozita amyloidu můžeme prokázat v různých orgánech. Obvykle jsou jako první postiženy ledviny. Dále pak jakýkoliv jiný orgán.

Na našem pracovišti, ve spolupráci s Klinikou hematoonkologie, využíváme průkaz amyloidu v podkožním tuku. Odběr vzorků tukové tkáně je pro pacienta vcelku komfortní a méně zatěžující.

Zřejmě nejrychlejší a nejspolehlivější metodou detekce amyloidu je imunofluorescenční vyšetření. Nativní vzorky tukové tkáně jsou zpracovány nazmrzlo, barveny imunofluorescenčními protilátkami a prohlíženy ve fluorescenčním mikroskopu.

×
PředchozíDalší
Načítání