Rychlý kontakt (ústředna) 597 371 111

597  371  111 - 738  141  111
TESTOVÁNÍ / OČKOVÁNÍ
703 168 468 / 800 720 210

Vyšetření amyloidu

(MUDr. Vladimír Židlík, MIAC)

Amyloid je hůře definovaný protein, chemicky jde spíše o skupinu různých proteinů s porušenou konformací. Amyloid bývá součástí onemocnění amyloidózy a jeho ukládající se depozita jsou patrná v různých tkáních.

V základním histochemickém barvení hematoxylin-eozin má amyloid růžovou barvu. Je prokazatelný několika metodami zahrnujícími metody histochemické (Kongo, Saturnová červeň), imunohistochemické a imunofluorescenční. Depozita amyloidu můžeme prokázat v různých orgánech. Obvykle jsou jako první postiženy ledviny. Dále pak jakýkoliv jiný orgán.

Na našem pracovišti, ve spolupráci s Klinikou hematoonkologie, využíváme průkaz amyloidu v podkožním tuku. Odběr vzorků tukové tkáně je pro pacienta vcelku komfortní a méně zatěžující.

Zřejmě nejrychlejší a nejspolehlivější metodou detekce amyloidu je imunofluorescenční vyšetření. Nativní vzorky tukové tkáně jsou zpracovány nazmrzlo, barveny imunofluorescenčními protilátkami a prohlíženy ve fluorescenčním mikroskopu.

Kancelář, informace pro pozůstalé 597 372 311
Laboratoře 597 372 302

Přednosta

doc. MUDr. et MVDr. Jozef Škarda, Ph.D., Ph.D.

Tel: 597 372 305
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Vedoucí laborant

Mgr. Jana Vaculová, Ph.D.

Tel: 597 372 323
Mob: 603 910 678
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Zástupce přednosty pro LP

MUDr. Vladimír Židlík, M.I.A.C., MBA

Tel: 597 372 301
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript