Základní informace o přístupnosti

 

A - Poliklinika
B - Diagnostické centrum
C - Úsek zdravotně sociálních pracovnic
D - Klinika dětského lékařství, Oddělení dětské neurologie
I - Klinika infekčního lékařství, Oddělení kožní
K - Krevní centrum
L - Lůžkový monoblok
M - Gynekologicko-porodnická klinika, Oddělení neonatologie
N - Klinika nukleární medicíny
O - Klinika onkologická, Klinika hematoonkologie
P - Ústav klinické a molekulární patologie a lékařské genetiky (Oddělení lékařské genetiky budova A)
R - Recepce hlavního vstupu
S - Ústav soudního lékařství
T - Oddělení plicních nemocí a tuberkulózy,Psychiatrické oddělení, Klinika hematoonkologie
U - Lékařská knihovna
X - Oddělení psychiatrické
Y - Psychiatrické ambulance a stacionář pro dospělé

×
PředchozíDalší
Načítání