Veřejné zakázky

Veškeré informace o veřejných zakázkách zadaných dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a dle zákona č. 134/2016 Sb. zadávání veřejných zakázek jsou uveřejněny na Profilu zadavatele - profilGORDION.

V případě, kdy je zakázka zadávána přes elektronické tržiště, je zveřejněna na Profilu elektronického tržiště TENDERMARKET.

Platné smlouvy s dodavateli jsou dostupné na adrese: https://smlouvy.gov.cz/.


 

NABÍDKA PRONÁJMU MAJETKU
 

Fakultní nemocnice Ostrava vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o nájmu prostor na Poliklinice – provozování  BUFETU.

 
Bližší podmínky jsou uvedeny v následujících dokumentech:
 

 

ErgoBanner_300x60_nemocnice

×
PředchozíDalší
Načítání