Přednostové a primáři

 

Interní obory

 

Interní a kardiologická klinika

Přednosta
Prof. MUDr. Jan Václavík, Ph.D., FESC
Telefon+420 597 375 202

EmailJavaScript@@amFuLnZhY2xhdmlrQGZuby5jeg%3D%3D

 

Klinika dětského lékařství

Přednosta
doc. MUDr. Jan Pavlíček, Ph.D.
Telefon+420 597 373 534

EmailJavaScript@@amFuLnBhdmxpY2VrQGZuby5jeg%3D%3D

 

Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství

Přednosta
doc. MUDr. Dalibor Pastucha, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 372 931

EmailJavaScript@@ZGFsaWJvci5wYXN0dWNoYUBmbm8uY3o%3D

 

Klinika infekčního lékařství

Přednosta
doc. MUDr. Luděk Rožnovský, CSc.
Telefon+420 597 374 278

EmailJavaScript@@bHVkZWsucm96bm92c2t5QGZuby5jeg%3D%3D

 

Neurologická klinika

Přednosta
prof. MUDr. Michal Bar, Ph.D.
Telefon+420 597 375 601

EmailJavaScript@@bWljaGFsLmJhckBmbm8uY3o%3D

 

Klinika Onkologická

Přednosta
doc. MUDr. Ing. Jakub Cvek, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 373 493

EmailJavaScript@@amFrdWIuY3Zla0Bmbm8uY3o%3D

 

Klinika hematoonkologie

Přednosta
prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
Telefon+420 597 372 091

EmailJavaScript@@cm9tYW4uaGFqZWtAZm5vLmN6

 

Oddělení dětské neurologie

 

Oddělení psychiatrické

 

Oddělení neonatologie

 

Kožní oddělení

 

Oddělení plicních nemocí a tuberkulózy

 

Oddělení pracovního a preventivního lékařství

 

Oddělení alergologie a klinické imunologie

Primář
doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc.


EmailJavaScript@@amFyb21pci5ieXN0cm9uQGZuby5jeg%3D%3D

 

Léčebna pro dlouhodobě nemocné Klokočov

 

Kardiovaskulární oddělení

Primář oddělení kardiovaskulárního
MUDr. Marian Branny, Ph.D.
Telefon+420 597 374 024

EmailJavaScript@@bWFyaWFuLmJyYW5ueUBmbm8uY3o%3D

 

Oddělení interní a metabolické péče

Primář oddělení interní a metabolické péče
MUDr. Vladimír Hrabovský, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 375 203

EmailJavaScript@@dmxhZGltaXIuaHJhYm92c2t5QGZuby5jeg%3D%3D

 

Oddělení hemodialyzačně – transplantační

Primář oddělení hemodialyzačně-transplatační
MUDr. Ivo Valkovský, Ph.D.
Telefon+420 597 374 510

EmailJavaScript@@aXZvLnZhbGtvdnNreUBmbm8uY3o%3D

 

Oddělení gastroenterologie a hepatologie a pankreatologie

Primář gastroenterologie, hepatologie a pankreatologie
MUDr. Pavel Svoboda, Ph.D.
Telefon+420 597 374 192

EmailJavaScript@@cGF2ZWwuc3ZvYm9kYUBmbm8uY3o%3D

 

Chirurgické obory

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

Přednosta
prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.
Telefon+420 597 372 701

EmailJavaScript@@cGF2ZWwuc2V2Y2lrQGZuby5jeg%3D%3D

 

Chirurgická klinika

Přednosta
doc. MUDr. Lubomír Martínek, Ph.D.
Telefon+420 597 375 051

EmailJavaScript@@bHVib21pci5tYXJ0aW5la0Bmbm8uY3o%3D

 

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

Přednosta
prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 375 805

EmailJavaScript@@cGF2ZWwua29taW5la0Bmbm8uY3o%3D

 

Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie

Přednosta
MUDr. Jiří Stránský, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 375 901

EmailJavaScript@@amlyaS5zdHJhbnNreUBmbm8uY3o%3D

 

Neurochirurgická klinika

 

Oční klinika

Přednosta
MUDr. Jan Němčanský, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 375 956

EmailJavaScript@@amFuLm5lbWNhbnNreUBmbm8uY3o%3D

 

Gynekologicko-porodnická klinika

Přednosta
doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 371 802

EmailJavaScript@@b25kcmVqLnNpbWV0a2FAZm5vLmN6

 

Klinika chirurgie a úrazové chirurgie

Přednosta
doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.
Telefon+420 597 375 001

EmailJavaScript@@bGVvcG9sZC5wbGV2YUBmbm8uY3o%3D

 

Centrální operační sály

 

Urologická klinika

Přednosta
MUDr. Michal Grepl, Ph.D.


EmailJavaScript@@bWljaGFsLmdyZXBsQGZuby5jeg%3D%3D

 

Centrum plastické chirurgie a chirurgie ruky

 

Kardiochirurgické centrum

Primář
doc. MUDr. Radim Brát, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 375 101

EmailJavaScript@@cmFkaW0uYnJhdEBmbm8uY3o%3D

 

Oddělení popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie

 

Transplantační centrum

 

Oddělení centrálního příjmu

 

Oddělení ortopedické

 

Obory SVaLS

Klinika nukleární medicíny

Přednosta
doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 372 290

EmailJavaScript@@b3Rha2FyLmtyYWZ0QGZuby5jeg%3D%3D

 

Ústav laboratorní medicíny

Přednosta
prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 374 646

EmailJavaScript@@ZGF2aWQuc3RlanNrYWxAZm5vLmN6

 

Ústav klinické a molekulární patologie a lékařské genetiky

Přednosta Ústavu klinické a molekulární patologie a lékařské genetiky FNO
doc. MUDr. MVDr. Jozef Škarda, Ph.D. et Ph.D.
Telefon+420 597 372 305

EmailJavaScript@@am96ZWYuc2thcmRhQGZuby5jeg%3D%3D

 

Ústav radiodiagnostický

Přednosta
prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc.
Telefon+420 597 374 133

EmailJavaScript@@cGF2ZWwuZWxpYXNAZm5vLmN6

 

Ústav soudního lékařství

 

Krevní centrum

Primář
doc. MUDr. Zuzana Čermáková, Ph.D., MHA
Telefon+420 597 374 420

EmailJavaScript@@enV6YW5hLmNlcm1ha292YUBmbm8uY3o%3D

 

Oddělení lékařské genetiky

Primář Oddělení lékařské genetiky
MUDr. Andrea Gřegořová
Telefon+420 597 373 106

EmailJavaScript@@YW5kcmVhLmdyZWdvcm92YUBmbm8uY3o%3D

 

Oddělení klinické biochemie

 

Oddělení klinické hematologie

Primář
Ing. Martin Pulcer, Ph.D., MBA


EmailJavaScript@@bWFydGluLnB1bGNlckBmbm8uY3o%3D

 

Oddělení klinické farmakologie

Primář
doc. MUDr. Ivana Kacířová, Ph.D.


EmailJavaScript@@aXZhbmEua2FjaXJvdmFAZm5vLmN6

 

×
PředchozíDalší
Načítání