Přednostové a primáři

Interní obory

Interní a kardiologická klinika

Přednosta
Prof. MUDr. Jan Václavík, Ph.D., FESC
Telefon+420 597 375 202
Emailjan.vaclavik@fno.cz
 
Primář oddělení kardiovaskulárního
MUDr. Marian Branny, Ph.D.
Telefon+420 597 374 024
Emailmarian.branny@fno.cz
 
Primář oddělení interní a metabolické péče
MUDr. Vladimír Hrabovský, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 375 203
Emailvladimir.hrabovsky@fno.cz
 
Primář gastroenterologie, hepatologie a pankreatologie
MUDr. Pavel Svoboda, Ph.D.
Telefon+420 597 374 192
Emailpavel.svoboda@fno.cz
 
Primář oddělení hemodialyzačně-transplatační
MUDr. Ivo Valkovský, Ph.D.
Telefon+420 597 374 510
Emailivo.valkovsky@fno.cz

 

Klinika dětského lékařství

Přednosta
doc. MUDr. Jan Pavlíček, Ph.D., MHA
Telefon+420 597 373 534
Emailjan.pavlicek@fno.cz

 

Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství

Přednosta
doc. MUDr. Dalibor Pastucha, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 372 931
Emaildalibor.pastucha@fno.cz

 

Klinika infekčního lékařství

Přednosta
doc. MUDr. Luděk Rožnovský, CSc.
Telefon+420 597 374 278
Emailludek.roznovsky@fno.cz

 

Neurologická klinika

Přednosta
prof. MUDr. Michal Bar, Ph.D.
Telefon+420 597 375 601
Telefon+420 597 375 602
Emailmichal.bar@fno.cz
 
 

 

Klinika Onkologická

Přednosta
doc. MUDr. Ing. Jakub Cvek, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 373 493
Emailjakub.cvek@fno.cz

 

Klinika hematoonkologie

Přednosta
prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
Telefon+420 597 372 091
Emailroman.hajek@fno.cz

 

Oddělení psychiatrické

Primář
MUDr. Petr Šilhán, Ph.D.
Telefon+420 597 373 802
Emailpetr.silhan@fno.cz

 

Kožní oddělení

Primář
MUDr. Yvetta Vantuchová, Ph.D.
Telefon+420 597 374 500
Emailyvetta.vantuchova@fno.cz

 

Oddělení plicních nemocí a tuberkulózy

Primář
MUDr. Bedřich Porzer
Telefon+420 597 372 240
Emailbedrich.porzer@fno.cz

 

Oddělení pracovního a preventivního lékařství

Primář
MUDr. Zdeňka Hajduková, Ph.D.
Telefon+420 597 373 221
Emailzdenka.hajdukova@fno.cz

 

Oddělení alergologie a klinické imunologie

Primář
doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc.

Emailjaromir.bystron@fno.cz

 

Léčebna pro dlouhodobě nemocné Klokočov

Primář
MUDr. Milan Stolička, Ph.D.
Telefon+420 556 455 511
Emailmilan.stolicka@fno.cz
 

 

Chirurgické obory
 

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

Přednosta
prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.
Telefon+420 597 372 701
Emailpavel.sevcik@fno.cz

 

Chirurgická klinika

Přednosta
doc. MUDr. Lubomír Martínek, Ph.D.
Telefon+420 597 375 051
Emaillubomir.martinek@fno.cz

 

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

Přednosta
prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 375 805
Emailpavel.kominek@fno.cz

 

Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie

Přednosta
MUDr. Jiří Stránský, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 375 901
Emailjiri.stransky@fno.cz

 

Neurochirurgická klinika

Přednosta
prof. MUDr. Radim Lipina, Ph.D.
Telefon+420 597 375 401
Emailradim.lipina@fno.cz

 

Oční klinika

Přednosta
MUDr. Jan Němčanský, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 375 956
Emailjan.nemcansky@fno.cz

 

Gynekologicko-porodnická klinika

Přednosta
doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 371 802
Emailondrej.simetka@fno.cz
 
 

Oddělení neonatologie

Primář
MUDr. Hana Wiedermannová, Ph.D.
Telefon+420 597 371 401
Emailhana.wiedermannova@fno.cz

 

Klinika úrazové chirurgie a ortopedie

Přednosta
doc. MUDr. Pavel Douša, CSc.

Emailpavel.dousa@fno.cz
 

 

Centrální operační sály

 
Primář
MUDr. Pavel Havránek, MBA
Telefon+420 597 372 471
Emailpavel.havranek@fno.cz
Transplantační centrum - Vedoucí lékař
MUDr. Pavel Havránek, MBA
Telefon+420 597 374 079
Emailpavel.havranek@fno.cz
 
 

Urologická klinika

Přednosta
MUDr. Michal Grepl, Ph.D.

Emailmichal.grepl@fno.cz

 

Centrum plastické chirurgie a chirurgie ruky

Primář
MUDr. Martin Paciorek, MBA
Telefon+420 597 375 556
Emailmartin.paciorek@fno.cz

 

Kardiochirurgické centrum

Primář
doc. MUDr. Radim Brát, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 375 101
Emailradim.brat@fno.cz

 

Oddělení centrálního příjmu

Primář
MUDr. Stanislav Jelen, MBAce
Telefon+420 597 372 772
Emailstanislav.jelen@fno.cz

 

Obory SVaLS

Klinika nukleární medicíny

Přednosta
doc. MUDr. Martin Havel, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 373 462
Emailmartin.havel@fno.cz

 

Ústav laboratorní medicíny

Přednosta
prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 374 646
Emaildavid.stejskal@fno.cz
 

Oddělení klinické biochemie

Primář
RNDr. Zdeněk Švagera, Ph.D.
Telefon+420 597 374 121
Emailzdenek.svagera@fno.cz
 

Oddělení klinické farmakologie

Primář
doc. MUDr. Ivana Kacířová, Ph.D.

Emailivana.kacirova@fno.cz

 

Ústav klinické a molekulární patologie a lékařské genetiky

Přednosta Ústavu klinické a molekulární patologie a lékařské genetiky FNO
doc. MUDr. MVDr. Jozef Škarda, Ph.D. et Ph.D.
Telefon+420 597 372 305
Emailjozef.skarda@fno.cz
 

Oddělení lékařské genetiky

Primář Oddělení lékařské genetiky
MUDr. Dagmar Grečmalová
Telefon+420 597 374 042
Emaildagmar.grecmalova@fno.cz

 

Ústav radiodiagnostický

Pověřen řízením ústavu
doc. MUDr. Václav Procházka, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 372 172
Emailvaclav.prochazka@fno.cz

 

Ústav soudního lékařství

Přednosta
MUDr. Petr Handlos, Ph.D., MBAce
Telefon+420 597 371 710
Emailpetr.handlos@fno.cz

 

Krevní centrum

Primář
doc. MUDr. Zuzana Čermáková, Ph.D., MHA
Telefon+420 597 374 420
Emailzuzana.cermakova@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání