Oddělení plicních nemocí a tuberkulózy FNO a LF OU

 

Klinika plicních nemocí a tuberkulózy je pracovištěm nejvyššího typu dané odbornosti v Moravskoslezském kraji. Jako takové zabírá celé diagnostické spektrum onemocnění plic a hrudníku a je k tomu patřičně personálně i technicky vybaveno.

Zaměřuje se navíc na problematiku klinické onkologie v pneumologii a je jedním ze sedmi pneumoonkologických center v České republiky a jediným v Moravskoslezském kraji. Nádorová onemocnění jsou diagnostikována a léčena na podkladě širokého multidisciplinárního přístupu, především ve spolupráci s radioterapeuty Kliniky onkologické a týmem hrudní chirurgie Kliniky chirurgické. Pacientům je dostupné nejmodernější technické vybavení diagnostické včetně laserterapie, endosonografie, autofluorescence a sál intervenční bronchologie pro diagnostické a terapeutické výkony v celkové anestézii.

Výběr z dalšího komplexu funkčních vyšetření plic dovoluje výrazně zpřesnit předpověď operačního rizika pacientů u plánovaných plicních i mimoplicních operací. Činnost kliniky zasahuje mimo jiné i do dalších závažných oblasti plicní medicíny jako je například spánková medicína, nezánětlivá onemocnění plic, astmatu bronchiálního, chronické bronchitidy a všeobecně zánětů plic.


×
PředchozíDalší
Načítání