Informace o nemocnici

Kdo jsme

Jsme největší zdravotnické zařízení na severní Moravě. Pracují u nás vysoce kvalifikovaní lékaři, sestry a odborný zdravotnický i nezdravotnický personál. K dispozici mají špičkové přístrojové vybavení a zázemí, které umožňuje uplatňovat moderní trendy.

 

Naše poslání

Na prvním místě je pro nás pacient, kterému poskytujeme špičkové zdravotnické služby v co nejširším spektru medicínských oborů. Naším cílem je patřit mezi nejlepší nemocnice v České republice. Držíme si image spolehlivé, bezpečné a také přátelské nemocnice. Myslíme i do budoucna a stále pracujeme na tom, aby základna našich zdravotníků byla co nejkvalitnější. I proto úzce spolupracujeme s Lékařskou fakultou Ostravské univerzity a vychováváme mladé lékaře. Nepodceňujeme ani vědecko-výzkumnou činnost. Nové poznatky se snažíme přenášet do péče o pacienty. Základem jsou pro nás vzdělaní a motivovaní zaměstnanci, na kterých chceme stavět úspěch nemocnice. Klíčové pro náš další rozvoj a růst jsou pozitivní ekonomické výsledky a práce na jejich trvalém zlepšování.

 

Současnost FN Ostrava v kostce

 • zajišťujeme péči pro 1,2 milionu obyvatel Moravskoslezského kraje a v některých specializacích i pro obyvatele okolních krajů České republiky
 • FN Ostrava tvoří 38 klinik, oddělení, center, laboratoří, ústavů, nemocniční lékárna a léčebna dlouhodobě nemocných
 • máme přes 4 200 zaměstnanců
 • ročně na 1 233 lůžkách hospitalizujeme více než 45 000 pacientů
 • za rok zvládneme provést více než 760 000 ambulantních vyšetření a téměř 16 000 operací
 • poskytujeme základní, specializovanou i vysoce specializovanou zdravotní péči
 • používáme špičkové přístroje jako kybernetický ozařovač CyberKnife, který léčí onkologické pacienty anebo robotický systém da Vinci pro miniinvazivní operace

 

Historie FN Ostrava v kostce

1912

Zahájení provozu Epidemické nemocnice v Ostravě-Zábřehu. Jde o předchůdce dnešní FN Ostrava.

1929 – 39

Vzniká řada moderních nemocničních pavilonů, například gynekologicko-porodnické oddělení s prvním rentgenem anebo interní pavilon s EKG pracovištěm.

1942 – 45

Nemocnice plní roli německého vojenského lazaretu, výrazně ji poničí nálet z konce 2. světové války.

1959

Vláda vydává usnesení o výstavbě nové nemocnice v Ostravě-Porubě.

1965

Na území dnešního porubského areálu se začíná stavět nové nemocniční zařízení.

1971

V porubské nemocnici se otevírá nová budova polikliniky.

1973

V Porubě se otevírají pavilony pro lůžková oddělení (infekční, respiračních nemocí, onkologie, ortopedie a nukleární medicíny).

1990

Nemocnice získala statut „fakultní“ nemocnice.

1994

V porubském areálu se otevírá lůžkový blok.

1999

Provoz zahajuje Klinika dětského lékařství.

2001

Provoz zahajuje Gynekologicko-porodnická klinika.

2002

Otevírá se Pavilon péče o matku a dítě.

2005

Do Poruby se přesouvá Ústav soudního lékařství. Tím definitivně končí proces stěhování nemocnice z areálu v Ostravě-Zábřehu.

2010

Vzniká pracoviště na ozařování kybernetickým nožem Cyberknife, kterým se léčí nádorová onemocnění.

2013

Otevírá se nová Klinika hematoonkologie.

2019

Otevírá se přístavba nového Pavilonu péče o matku a dítě.

2020

Před Poliklinikou je odhalen památník 7 obětem střelby v nemocnici z prosince 2019.

2022

Otevírá se nový Psychiatrický pavilon.

V oborech urologie, gynekologie a chirurgie se začíná používat robotický systém da Vinci.

 

Patero našich základních hodnot

 1. Základem je kvalitně léčený a spokojený pacient.
 2. Pozitivní ekonomické výsledky jsou nezbytné k našemu dalšímu rozvoji.
 3. Cílem je, aby se naši zaměstnanci realizovali při zajímavé práci a chtěli být nejlepší ve všem, co dělají.
 4. Ke všem klientům i sobě navzájem se chováme slušně. Vstřícná spolupráce jednotlivců i týmu je pro nás hlavní podmínkou úspěchu.
 5. Jsme vždy loajální k nemocnici.
×
PředchozíDalší
Načítání