Návštěvy hospitalizovaných pacientů jsou plošně povoleny. Návštěvní doba v areálu FN Ostrava v Ostravě - Porubě i v Léčebně pro dlouhodobě nemocné v Klokočově je denně od 15:00 do 18:00 hodin.

Na Klinice hematoonkologie a Oddělení plicních nemocí a tuberkulózy je nutné použití respirátoru FFP2.


Odběrová místa COVID - Registrace
Očkovací centrum COVID
Vaccination for self-payers
Informace
x
Důležité informace FNO

Informace o nemocnici

Fakultní nemocnice Ostrava je špičkovou nemocnicí a zaujímá přední místo mezi zdravotnickými zařízeními v České republice. Je největším státním zdravotnickým zařízením na severní Moravě.

Zajišťuje zdravotní péči pro 1,2 milionu obyvatel. Ročně je na 1 100 lůžkách hospitalizováno průměrně 46 400 pacientů, ambulantně je provedeno téměř 600 000 ošetření. Obrovským přínosem je maximální komplexnost, která umožňuje léčebný postup od diagnostiky přes léčbu až k doléčovací péči.

Fakultní nemocnice Ostrava využívá k léčbě špičkové přístrojové vybavení, sleduje moderní trendy, má k dispozici náročné a účinné léčebné programy. Všichni vysoce kvalifikovaní odborníci - lékaři, sestry i pomocný personál – jsou připraveni Vám maximálně pomoci při řešení Vašich zdravotních problémů.

 

 
 

Historie

1912

Otevření Epidemické nemocnice pro Vítkovice-Zábřeh nad Odrou v katastru obce Zábřeh nad Odrou, která se stala základem dnešní Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava.

1929-39

Rozšíření nemocnice výstavbou řady moderních nemocničních pavilonů; v roce 1933 např. otevřeno gynekologicko-porodnické oddělení, kde byl zároveň instalován první rentgenový přístroj v nemocnici. V roce 1935 byl otevřen interní pavilon, který měl jako první k dispozici EKG pracoviště.

1942-1945

Nemocnice sloužila jako německý vojenský lazaret; po náletu ke konci 2. světové války byla nemocnice z velké části zničena.

1951

Obnova nemocnice.

1992

Získání statutu fakultní nemocnice. Založení nemocnice fakultního typu ve třetím největším městě České republiky bylo výsledkem mnohaletého úsilí zdravotnických pracovníků a Ostravské univerzity o vytvoření vrcholného odborně vzdělávacího zařízení v regionu severní Moravy a Slezska.

1994

Otevření nového lůžkového monobloku v porubském areálu.

2001

Koncem roku 2001 byl slavnostně uveden do provozu pavilon porodnicko-gynekologické kliniky.

2005

Po přestěhování Ústavu soudního lékařství v roce 2005 byla Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava se sídlem v Porubě kompletní.

2006

Název Fakultní nemocnice Ostrava a novou podobu znaku přijímá nemocnice v roce 2006.

Současnost

Základní, specializovanou i vysoce specializovanou zdravotní péči ve Fakultní nemocnici Ostrava zajišťuje 40 klinik, oddělení, center, laboratoří, ústavů a nemocniční lékárna.

 

Poslání

Chceme poskytovat špičkové služby našim pacientům v širokém spektru medicínských oborů. Budeme zajišťovat komplexní zdravotní péči společnými týmy renomovaných odborníků. Chceme být nejlepší nemocnicí v České republice. Budeme vytvářet image vynikající, spolehlivé, bezpečné a přátelské nemocnice. Budeme vychovávat mladé lékaře, rozvíjet vědecko-výzkumnou činnost a její výsledky přenášet do péče o pacienty. Náš úspěch chceme postavit na vzdělaných a motivovaných zaměstnancích. Základní podmínkou našeho rozvoje a růstu jsou pozitivní ekonomické výsledky a jejich trvalé zlepšování.

Základní hodnoty

  1. Základním cílem našeho úsilí je kvalitně léčený a spokojený pacient.
  2. Pozitivní ekonomické výsledky jsou nezbytné k našemu dalšímu rozvoji.
  3. Chceme, aby se naši zaměstnanci plně realizovali při zajímavé práci a snažili se být nejlepší ve všem, co dělají.
  4. Je pro nás samozřejmé chovat se slušně ke klientům i k sobě navzájem. Vstřícná spolupráce jednotlivců i týmů je podmínkou našeho úspěchu.
  5. Jsme loajální k nemocnici.

 

×
PředchozíDalší
Načítání