Hospitalizace

 
K hospitalizaci si prosím přineste:
 • občanský průkaz
 • průkaz zdravotní pojišťovny
 • doporučení k hospitalizaci (neplatí v případě akutního onemocnění)
 • výsledky předchozích vyšetření
 • doklad o pracovní neschopnosti (pokud Vám byl vystaven již před hospitalizací)
 • věci osobní hygieny

 

K plánovanému přijetí do nemocnice Vám nedoporučujeme nosit větší finanční obnosy, cennosti, šperky ap. Budete-li je přesto mít, uložte si je spolu s důležitými doklady do nemocniční úschovy. Zbraně jsou v celém areálu zakázány.

Do porodnice si vezměte

 • občanský průkaz
 • průkaz zdravotní pojišťovny
 • průkazka pro těhotné (a všechna podstatná ultrazvuková či jiná vyšetření)
 • vdané ženy - oddací list (nebo jeho neověřená kopie), případně dohodu o jménu dítěte*
 • svobodné ženy - zápis o určení otcovství sepsaný před matrikou. V případě nepředložení tohoto zápisu zůstává příjmení dítěte shodné s příjmením matky a otec nebude na hlášení o narození uveden.
 • rozvedené ženy - rozsudek soudu s vyznačením právní moci (pokud se dítě narodí ve lhůtě do 300 dnů od rozvodu, je potřeba i oddací list)
 • ovdovělé ženy - úmrtní list manžela (pokud se dítě narodí ve lhůtě do 300 dnů od manželova úmrtí, je potřeba oddací list)

 

Upozorňujeme na skutečnost, že ještě před narozením dítěte může neprovdaná matka (svobodná, rozvedená déle než 300 dnů nebo ovdovělá déle než 300 dnů) spolu s otcem dítěte učinit na matrice "prohlášení o určení otcovství k nenarozenému dítěti". Součástí tohoto prohlášení je i dohoda o příjmení dítěte. Informace o tomto právním aktu poskytne matrika (tel.: 599 480 423).

*formulář „dohoda o jménu dítěte" a další podrobné informace jsou k dispozici: https://poruba.ostrava.cz/cs/radnice/urad/odbory/odbor-vnitrnich-veci-1/oddeleni-matricni/zivotni-situace/narozeni-a-vyrizeni-rodneho-listu

Pokud chcete být předem připraveni k příjmu na porodnici, můžete si vyplnit a donést Anamnestický dotazník rodičky a Prohlášení pacienta.

Pro doprovod u porodu doporučujeme lehký pohodlný oděv.

×
PředchozíDalší
Načítání