Rychlý kontakt (ústředna) 597 371 111

597  371  111 - 738  141  111
TESTOVÁNÍ / OČKOVÁNÍ
703 168 468 / 800 720 210

Pořadníky a čekací doby plánovaných výkonů ve FN Ostrava

Vážené pacientky, vážení pacienti,

Fakultní nemocnice Ostrava se snaží o stále zvyšování kvality léčebné a ošetřovatelské péče. Velmi významná je pro nás oblast komunikace a poskytování informací pacientům. Aby došlo ke zjednodušení a zlepšení v této oblasti, uveřejňujeme na našich webových stránkách pořadníky na plánované operace.

Pokud jste byl(-a) zařazen(-a) do seznamu čekatelů na umělý kloub kyčle nebo kolene, obdržel(-a) jste unikátní kód, pod kterým jste v pořadníku (z důvodu ochrany osobních údajů) veden(-a). Pořadníky na plánované operace jsou pravidelně aktualizovány a vy tak  máte možnost sledovat své aktuální postavení v pořadníku. Změny v pořadníku může provádět pouze primář event. jeho zástupce z důvodu výrazného zhoršení a rozpadu kloubu nebo z důvodu změny v nasmlouvaných počtech výkonů u konkrétní zdravotní pojišťovny.

 

Vážení pacienti,

 

v současné době přecházíme na nový elektronický systém evidence pacientů čekajících na náhradu kyčelního nebo kolenního kloubu. Aktualizované pořadníky na operace zde budou uveřejněny v nejbližší době.

Děkujeme Vám za pochopení.

 

Zároveň jsme pro Vás připravili  přehled čekacích dob na vyšetření a operace ve Fakultní nemocnici Ostrava, které jsou delší než 2 měsíce u operací a 3 týdny v případě vyšetření.

Údaje o čekacích dobách jsou orientační a jsou ovlivněny řadou faktorů a individuálním zdravotním stavem pacienta.

V případě, že dojde ke změně čekací doby určitého výkonu, bude seznam aktualizován.

 

referenční období (listopad 2012 - duben 2013)

referenční období (květen 2013 - říjen 2013)

referenční období (listopad 2013 - duben 2014)

referenční období (květen 2014 - říjen 2014)

referenční období (listopad 2014 - duben 2015)

referenční období (květen 2015 - říjen 2015)

referenční období (listopad 2015-duben 2016)