Krevní centrum

 
 
 
 
 

Podmínky pro darování krve

darovat krev může v ČR každý člověk dlouhodobě žijící v ČR, pokud:

 • Je ochotný darovat 470ml krve
 • Je zcela zdráv
 • Je ve věku 18-65 let (prvodárce do 60 let)
 • Má platné zdravotní pojištění
 • Váha nad 50 kg
 • Dodrží dietu (nic tučného) a pitný režim – 14 hod před odběrem- nehladovět

 

Nový dárce se neobjednává k prvnímu odběru.

Bonusy pro dárce krve:

Stravenka, vitamíny, jízdné (MHD, auto), daňové zvýhodnění, paragraf na den volna, báječný pocit…

 

 

Riziko přenosu západonilské horečky

Doporučení Ministerstva zdravotnictví a Společnosti pro transfuzní lékařství ČLS JEP ze dne 11. 04. 2022.

Seznam evropských zemí nebo oblastí, jejichž návštěva je důvodem k dočasnému vyřazení z dárcovství krve pro riziko přenosu infekce virem západonilské horečky na člověka.

S ohledem na dostupné informace o geografické distribuci případů infekce virem západonilské horečky (dále jen "WNV") v Evropě v loňském roce publikované Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a další dostupné informace vztahující se k WNV, které jsou významné z epidemiologického hlediska, doporučuje předsednictvo Národní transfuzní komise dočasně na 28 dnů po opuštění uvedené země nebo oblasti vyřadit z dárcovství krve a jejích složek pro výrobu transfuzních přípravků pro riziko přenosu WNV na člověka osoby, které v období od 1. 5. 2022 do 31. 10. 2022 pobývaly (pozn. za pobyt se považuje návštěva zahrnující alespoň 1 přenocování) v následujících zemích:

Itálie, Maďarsko, Rumunsko, Řecko, Srbsko, Španělsko

Pozn. Doporučení je vydáno v souladu s článkem 3 Metodického pokynu, kterým se stanoví postup při posuzování rizika nákazy virem západonilské horečky a postup ke snížení rizika přenosu tohoto viru transfuzí, vydaném ve Věstníku MZ číslo 5/2019.

 

Informace o darování krve pro Ukrajinu

Krevní centrum FN Ostrava je plně připraveno podílet se na zabezpečení odběrů krve pro Ukrajinu. Podle našich informací mají být dodávky krve na Ukrajinu organizovány vládou centrálně, proto nyní čekáme na výzvu k zahájení odběrů. Dárce budeme o zahájení odběrů pro Ukrajinu včas informovat.

V případě distribuce krve a krevní plazmy do zahraničí jde z mnoha důvodů o poměrně náročnou logistickou záležitost. Krev není možné dlouhodobě skladovat, musí se dodržet transportní podmínky a také skladovací podmínky na místě určení. Proto je důležité vše důkladně připravit, aby pomoc byla cílená a drahocenná tekutina se v použitelném stavu dostala k pacientům.

Pravidelné odběry krve a krevní plazmy pro pacienty fakultní nemocnice i nadále standardně pokračují.

 


 Jak se objednat

 

Doporučení pro darování krve a jejich složek v souvislosti s očkováním proti covid-19:

 • Po aplikaci mRNA vakcín (Pfizer/Biotech, Moderna) a proteinových vakcín (Novavax, Sanofi) můžete na odběr 8. den po každé vakcinační dávce, pokud se nevyskytnou další obtíže 
 • Po aplikaci vektorových vakcín (Astra Zeneka) odklad 28 dní po každé vakcinační dávce 

 

Doporučení pro darování krve a jejich složek v souvislosti s po prodělané infekci covid-19:

 • Po bezpříznakovém průběhu nebo po covidu s mírnými klinickými příznaky je možno darovat 14 dní po úzdravě 
 • Po covidu se závažnějším průběhem (hospitalizace) je možno darovat za 6 měsíců po ukončení hospitalizace 
 • Pobyt mimo ČR podle aktuální epidemiologické situace a semaforu (zelená bez odkladu, oranžová 14 dní, červená 28 dní) s ohledem na další doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR

 

POKUD JSTE ABSOLVOVALI TEST NA COVID 19 (NENÍ PODMÍNKOU), PŘIJĎTE PROSÍME DAROVAT AŽ VE CHVÍLI, KDY ZNÁTE VÝSLEDEK TESTOVÁNÍ (VÝSLEDEK NEGATIVNÍ).

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

 

infekce


 

Vážení dárci krve,
je-li krevní koláč z větší části bílý, potřebujeme v dané skupině nutně zvýšit zásoby. Prosíme objednejte si na tel. 800 260 004 (bezplatná linka) datum a hodinu odběru.  

Pokud jsou krevní koláče plně červené, máte možnost se objednat na separátorový odběr plazmy. Informace o volných termínech na odběr plazmy dostanete na tel. 800 260 004 (bezplatná linka).

Děkujeme Vám za spolupráci při udržování optimálních zásob krve.

 

 

icon-fb

Staňte se fanouškem Krevního centra na Facebooku 

https://www.facebook.com/KrevFNO

 

Stav krevních zásob

Potřebujeme tě! Můžeš? Daruj krev!

A+
AB+
B+
0+
A-
AB-
B-
0-

 

Bezplatná telefonní linka pro dárce krve i plazmy 800 260 004.

V době pracovní neschopnosti nelze darovat krev a krevní složky.

Vyplňování dotazníku dárce probíhá elektronicky. PC naleznete u evidence dárců.

 

Informace pro nové dárce


Vážení klienti, první odběr můžete bez objednání absolvovat od pondělí do čtvrtku nejpozději do 13,30 hodin. Pátek je vyhrazen pouze pro registrované a objednané dárce.  

Doporučujeme Vám však z důvodů zkrácení čekací doby absolvovat první odběr v dopoledních hodinách od 8,30 do 9,30 hod.

Projděte si sekci Často kladené otázky před Vaší první návštěvou. Dozvíte se spoustu užitečných informaci.

 

Odběrové dny

po: 7,00-14,30 hod.
út: 7,00-14,30 hod.
st: 7,00-14,30 hod.
čt: 7,00-18,00 hod.
pá: 6,30-14,30 hod.

 

Pokladna

Polední pauza: po-pá: 12,00 -12,30 hod.

 

Telefonické objednání

V rámci zkvalitnění služeb a zkrácení čekací doby prosíme dárce, aby si telefonicky objednali datum a čas odběru - tel. 800 260 004 (7.30-11.00, 12.00-14.30). Termíny objednávek řešte v časovém rozmezí 1 den až 1 měsíc před stanoveným termínem.

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě neobjednaného termínu může nastat situace, kdy odběr nebude realizován, a to z toho důvodu, že odběry krve nastavujeme podle aktuální potřeby v jednotlivých skupinách.

Děkujeme za pochopení.

 

Objednání pomocí e-mailu

Pokud využíváte objednávání formou e-mailu  JavaScript@@a3Jldm5pLmNlbnRydW1AZm5vLmN6 , učiňte tak alespoň 5 dnů dopředu a vyčkejte na zpětné potvrzení objednávky z evidence KC (POZOR! Pokud nebude objednávka potvrzena, neplatí!). Do své objednávky prosím připište Vaše evidenční číslo dárce krve. Můžete se objednávat od 6,30 hod. na konkrétní půlhodinu.

Dovolujeme si Vás upozornit, že vždy před a po dni státního svátku budeme brát jen zvané dárce, po telefonické domluvě, nebo přes webový formulář na konkrétní datum a čas.

 

Důležitá upozornění

 • Pokud jste byl v karanténě nebo v kontaktu s osobou v karanténě, můžete přijít darovat po ukončení karantény.
 • Pokud máte projevy onemocnění dýchacích cest, kašel, dušnost, teploty, prosím, nedarujte a nevstupujte do Krevního centra FNO.
 • V případě nevyhovujícího výsledku testu posíláme dárci písemné uvědomění. V naléhavých případech informujeme okamžitě telefonicky, jestliže nám dá dárce kontakt. Při nejasnostech může dárce navštívit lékaře Krevního centra a ujasnit si nepochopené.
 • Odebraná krev a její složky budou použity pouze v případě jejich vyhovění požadavkům na bezpečnost a jakost.
 • Máte-li jakékoliv pochybnosti ohledně darování krve, můžete se dotázat lékaře nebo jiných zdravotnických pracovníků Krevního centra, kteří Vám odpoví dle svého nejlepšího vědomí nebo vás kontaktují s osobou, která vám kvalifikovaně odpoví na Vaše otázky.
 • Jestliže zjistíte, že darování krve by bylo nevhodné, ať už z obavy možnosti vlastního ohrožení nebo ohrožení příjemce Vaší krve, nebo z jiného důvodu, můžete od odběru kdykoliv odstoupit.
 • Údaje získané o Vašem zdravotním stavu budou archivovány a budou chráněny před zneužitím neoprávněnými osobami, dle zákona o ochraně osobních údajů.
 • Dárce má možnost darovat celkem 25 litrů plazmy za rok.
 • Získané údaje o dárci a jeho zdravotním stavu jsou archivovány a chráněny před zneužitím neoprávněnými osobami podle zákona č.101/2000 Sb.

Odborné dotazy prosím volejte na lékaře KC do 14,00 hod.

 

×
PředchozíDalší
Načítání