Návštěvy hospitalizovaných pacientů jsou plošně povoleny. Návštěvní doba v areálu FN Ostrava v Ostravě - Porubě i v Léčebně pro dlouhodobě nemocné v Klokočově je denně od 15:00 do 18:00 hodin.

Na Klinice hematoonkologie a Oddělení plicních nemocí a tuberkulózy je nutné použití respirátoru FFP2.


Odběrová místa COVID - Registrace
Očkovací centrum COVID
Vaccination for self-payers
Informace
x
Důležité informace FNO

Sponzoři a partneři

 

Marketing dárců krve
Bc. Naděžda Kalužová
597 374 459
731 117 563
E-mail: JavaScript@@bmFkZXpkYS5rYWx1em92YUBmbm8uY3o%3D

Vážení sponzoři a dárci,

Fakultní nemocnice Ostrava děkuje všem sponzorům a dárcům za finanční a materiálové dary, které v minulých letech obdržela. S velkým potěšením můžeme konstatovat, že i nadále přetrvává zájem organizací, společností, nadací i jednotlivců přispět ke zvyšování úrovně léčebné a ošetřovatelské péče.

Prostřednictvím našich webových stránek Vás chceme požádat o poskytnutí darů naší nemocnici. Finanční dar pro Krevní centrum lze poslat na bankovní účet

Číslo účtu: 66631761/0710, variabilní symbol 131.

Přízně všech sponzorů a dárců si velice vážíme.

 

 

×
PředchozíDalší
Načítání