Návštěvy hospitalizovaných pacientů jsou plošně povoleny. Návštěvní doba v areálu FN Ostrava v Ostravě - Porubě i v Léčebně pro dlouhodobě nemocné v Klokočově je denně od 15:00 do 18:00 hodin.

Na Klinice hematoonkologie a Oddělení plicních nemocí a tuberkulózy je nutné použití respirátoru FFP2.


Odběrová místa COVID - Registrace
Očkovací centrum COVID
Vaccination for self-payers
Informace
x
Důležité informace FNO

Informace pro osoby se zdravotním postižením

 

Práva pacientů
Vaše práva a povinnosti

Celý areál Fakultní nemocnice Ostrava, stejně jako vstupy do všech budov a pavilonů, je řešen jako bezbariérový. Budovy jsou vybaveny moderními výtahy. Při rekonstrukcích a přestavbách je standardem přizpůsobovat dispozice a vybavení osobám se zdravotním postižením. Jedná se např. o polohovatelná, výškově nastavitelná lůžka, bezbariérové toalety a sociální zařízení.

 

V areálu nemocnice jsou rozmístěny velkoformátové orientační tabule s vyznačením místa, kde se návštěvník právě nachází a s pojmenováním a označením jednotlivých budov a také informační sloupy s šipkami ke konkrétním pracovištím. V budovách je výrazné orientační značení, včetně barevných pruhů na podlaze. Na hlavních vstupech do nemocnice a do polikliniky jsou informátorky, které pomohou pacientům a návštěvníkům s orientací. Tuto službu poskytují také dobrovolné informátorky, které se pohybují v prostoru spojujícím polikliniku a lůžkovou část nemocnice.


Osobám se zdravotním postižením Fakultní nemocnice Ostrava nabízí:

Osoby s tělesným postižením

 • prostorová bezbariérovost
 • odborně vyškolený personál
 • polohovací, výškově nastavitelná lůžka
 • možnost hospitalizace s asistenčním psem

Osoby s mentálním postižením

 • odborně vyškolený personál
 • možnost užití alternativní komunikace, obrázky, piktogramy
 • možnost hospitalizace s asistenčním psem

Osoby se zrakovým postižením

 • užití Braillova písma
 • odborně vyškolený personál
 • možnost hospitalizace s vodícím psem

Osoby se sluchovým postižením

 • personál vyškolený pro komunikaci ve znakové řeči
 • možnost hospitalizace se signálním psem
 • možnost využít on-line linku znakového jazyka (Tichá linka)
 
×
PředchozíDalší
Načítání