DOBROVOLNICKÁ ČINNOST

 

Dobrovolnický program v  FNO

Dobrovolnický program v nemocnicích je jeden z nástrojů, který napomáhá zlepšování psychosociálních podmínek pacientů, podporuje interpersonální komunikaci a přispívá ke zlepšení celkové atmosféry nemocnice. Právní rámec dobrovolnickým programům v ČR dává zákon 198/2002 Sb. v platném znění O dobrovolnické službě. Kdo jsou dobrovolníci?

Dobrovolník je člověk, který se svobodně rozhodl věnovat svůj čas, energii a schopnosti ve prospěch druhého člověka a svou pomoc poskytuje bezplatně. Dobrovolníci v nemocnici nenahrazují práci zdravotnického personálu, ale snaží se přispět ke zlepšení kvality života pacienta ochotou naslouchat, promluvit si o obyčejných věcech nebo jen tak pobýt s člověkem, který je plný úzkosti a trápení.

Pacient může trávit volný čas s dobrovolníkem u lůžka, anebo (podle zdravotního stavu) ve společenské místnosti, případně na chodbě či ve venkovním areálu nemocnice.

Jak to vidí dobrovolníci?

„Tuto „práci“ nedělám vůbec zadarmo, dostávám zaplaceno víc, než si zasloužím. Jediný úsměv trpícího člověka je pro mě jako milion v bance.“

S kým spolupracujeme?

Dobrovolnické centrum ADRA

České ILCO z.s.

Nadační fond Ing. Novotného

Zdravotní klaun, o.p.s.

Bezpečnost dobrovolnického programu pro pacienty zajišťují vysílající organizace ve spolupráci s Fakultní nemocnici Ostrava.

Nemocnice se řídí Metodickým doporučením pro zavedení dobrovolnického programu v nemocnicích v souladu s procesy řízení rizik a bezpečnosti pacientů.

Hygienicko epidemiologické desatero pro dobrovolníky ve FNO

 

Každý zájemce o dobrovolnickou činnost v nemocnici prochází školením, je pojištěný a označený vizitkou s logem nemocnice, případně tričkem s označením vysílající organizace. Vysílající organizace zajišťují svým dobrovolníkům supervizi. Koordinátor programu v nemocnici je v kontaktu se zástupci jednotlivých organizací a podle potřeby informuje vedení nemocnice.

 

Projekt EU

projekteu

FN Ostrava se od 1. 4. 2021 zařadila do pilotního projektu „Efektivizace nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti“, spolufinancovaného EU z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Hlavním cílem projektu je rozšíření a zkvalitnění spolupráce s externími dobrovolnickými organizacemi a následné navýšení počtu dobrovolníků, kteří poskytnou své služby více pacientům a na více odděleních. Dobrovolnická činnost má ve fakultní nemocnici pevné základy a více než desetiletou historii. Nemocnice již nyní spolupracuje se dvěma neziskovými organizacemi, a to s dobrovolnickým centrem ADRA a Nadačním fondem Pavla Novotného. Dobrovolníci mají v nemocniční péči své nezastupitelné místo, vhodně doplňují práci zaměstnanců nemocnice, a tím zkvalitňují a rozšiřují služby nemocnice. Projekt poběží do 30. 9. 2022.

 

Informace o dobrovolnickém programu ve FNO můžete získat na telefonním čísle
+420 704 682 531 u koordinátora dobrovolníků FNO.

260521-povinna-publicita

 

×
PředchozíDalší
Načítání