Důležité informace FNO

Informace o omezeních v důsledku rekonstrukce lůžkového monobloku FN Ostrava

Od listopadu 2022 do března 2024 proběhne ve fakultní nemocnici rozsáhlejší stavební akce s názvem „Snížení energetické náročnosti lůžkového bloku FN Ostrava – Rekonstrukce fasády a střechy“. V jejím rámci dojde v budově lůžkového monobloku (Pavilon L) k výměně oken, odstranění stávajících balkónů, zateplení obvodového pláště budovy a rekonstrukci střechy.

Stavba se realizuje bez přerušení provozu jednotlivých pracovišť nemocnice, což s sebou bohužel přináší i některá nepříjemná, avšak nezbytná opatření. Ta se týkají především omezení pohybu osob v prostorách blízkých stavbě, ale také změn v organizaci dopravy a parkování.

V areálu nemocnice je instalováno dopravního značení, vymezující nutná omezení pohybu a stání vozidel. Upozorňujeme, že parkovací místa, nacházející se podél silnice v inkriminovaném úseku stavby, není možné využívat. V případě nutnosti bude doprava doplňkově řízena semafory.

O dalších omezeních a provozních změnách, které se během stavby vyskytnou, budeme průběžně informovat na webu, sociálních sítích i pomocí mobilních informačních tabulí umístěných v areálu nemocnice. Děkujeme za pochopení.

Darování krve – Krevní centrum

Jste již aktivní dárce nebo se chystáte darovat krev poprvé? Stále potřebujeme v každé krevní skupině zvýšit zásoby. 

Prosíme, objednejte si na tel. 800 260 004 (bezplatná linka) datum a hodinu odběru.  

Již registrovaní dárci se mohou objednat zde.

Nikdy jste u nás nedarovali krev a chcete darovat? Registrujte se zde a vyberte si termín.

Návštěvy ve FNO

Návštěvy ve FN Ostrava jsou od 6. 3. 2024 plošně povoleny.

Všem návštěvám velmi doporučujeme, aby s ohledem na zdraví svých blízkých používaly respirátor FFP2. A v případě, že pociťují příznaky respiračního onemocnění, aby zvážily nezbytnost návštěvy.

Návštěvní doba je denně od 15:00 do 18:00 hodin. Návštěvy nejsou povoleny u covid pozitivních pacientů a pacientů v karanténě.

Ochrana dýchacích cest

Ochrana dýchacích cest respirátorem FFP2 je pro ambulantní pacienty, návštěvy a zaměstnance povinná na Klinice hematoonkologie.

Pokud pociťujete příznaky respiračního onemocnění, zvažte prosím nezbytnost návštěvy v nemocnici a s ohledem na zdraví pacientů i personálu doporučujeme použití respirátoru FFP2.


Vedoucí Oddělení komunikace
Ing. Petra Petlachová
Telefon+420 597 373 351
Emailpetra.petlachova@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání