Důležité informace FNO

Informace o omezeních v důsledku rekonstrukce lůžkového monobloku FN Ostrava

Od listopadu 2022 do března 2024 proběhne ve fakultní nemocnici rozsáhlejší stavební akce s názvem „Snížení energetické náročnosti lůžkového bloku FN Ostrava – Rekonstrukce fasády a střechy“. V jejím rámci dojde v budově lůžkového monobloku (Pavilon L) k výměně oken, odstranění stávajících balkónů, zateplení obvodového pláště budovy a rekonstrukci střechy.

Stavba se realizuje bez přerušení provozu jednotlivých pracovišť nemocnice, což s sebou bohužel přináší i některá nepříjemná, avšak nezbytná opatření. Ta se týkají především omezení pohybu osob v prostorách blízkých stavbě, ale také změn v organizaci dopravy a parkování.

V areálu nemocnice je instalováno dopravního značení, vymezující nutná omezení pohybu a stání vozidel. Upozorňujeme, že parkovací místa, nacházející se podél silnice v inkriminovaném úseku stavby, není možné využívat. V případě nutnosti bude doprava doplňkově řízena semafory.

O dalších omezeních a provozních změnách, které se během stavby vyskytnou, budeme průběžně informovat na webu, sociálních sítích i pomocí mobilních informačních tabulí umístěných v areálu nemocnice. Děkujeme za pochopení.

Darování krve – Krevní centrum

Jste již aktivní dárce nebo se chystáte darovat krev poprvé? Stále potřebujeme v každé krevní skupině zvýšit zásoby. 

Prosíme, objednejte si na tel. 800 260 004 (bezplatná linka) datum a hodinu odběru.  

Již registrovaní dárci se mohou objednat zde.

Nikdy jste u nás nedarovali krev a chcete darovat? Registrujte se zde a vyberte si termín.

Návštěvy ve FNO

Návštěvy hospitalizovaných pacientů ve FN Ostrava i LDN Klokočov jsou plošně povoleny, s výjimkou Kliniky hematoonkologie, Oddělení plicních nemocí a tuberkulózy a Interní a kardiologické kliniky, kde jsou až do odvolání zakázány. Všem návštěvám doporučujeme, aby zvážily nezbytnost návštěvy, pokud pociťují příznaky respiračního onemocnění, a s ohledem na zdraví svých blízkých používaly respirátor FFP2.

Návštěvní doba je denně od 15:00 do 18:00 hodin. Návštěvy nejsou povoleny u covid pozitivních pacientů a pacientů v karanténě

Ochrana dýchacích cest

Ochrana dýchacích cest respirátorem FFP2 je pro ambulantní pacienty, návštěvy a zaměstnance povinná na Klinice hematoonkologie.

Pokud pociťujete příznaky respiračního onemocnění, zvažte prosím nezbytnost návštěvy v nemocnici a s ohledem na zdraví pacientů i personálu doporučujeme použití respirátoru FFP2.

Informace pro ukrajinské občany / Інформація для громадян України


Vedoucí Oddělení komunikace
Ing. Petra Petlachová
Telefon+420 597 373 351
Emailpetra.petlachova@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání