Lékařská knihovna

Oficiální vznik lékařské knihovny FN Ostrava se datuje ke konci roku 1959.

Lékařská knihovna splňuje na základě osvědčení Ministerstva zdravotnictví ČR podmínky pro poskytování veřejných informačních služeb ve zdravotnictví a je součástí národní sítě veřejných informačních služeb ve zdravotnictví.

Své služby poskytuje především zaměstnancům FN Ostrava, studentům Lékařské fakulty OU a ostatní odborné lékařské veřejnosti. Nachází se v přízemní budově vedle objektu Internátu FN Ostrava. Knihovnické služby jsou plně automatizovány - v současné době je využíván knihovnický systém Dawinci.

Lékařská knihovna poskytuje metodickou pomoc odborným lékařským knihovnám regionu Moravskoslezského kraje.

Výpůjční služby
 • Výpůjčky odborných knih a periodik z vlastního fondu.
 • Zprostředkování výpůjček odborných knih a periodik z jiných knihoven a informačních středisek:
  • Meziknihovní výpůjční služba (MVS),
  • Mezinárodní meziknihovní výpůjční služba (MMVS).
Cirkulační služby odborných periodik
 • Cirkulace odborných periodik z fondů jiných knihoven zaměstnancům FN Ostrava.
 • Cirkulace odborných periodik z fondu lékařské knihovny FN Ostrava jiným knihovnám.
Rešeršní služby

Vypracovávání rešerší (výběr literatury k určitému tématu) na požádání uživatelů z českých i zahraničních databází.

Bibliograficko-informační služby

Poskytování informací o fondech a katalozích, o dostupnosti informačních pramenů, specializovaných databázích.

Překladatelské služby
 • Zajišťování překladů pro pracoviště FN Ostrava.
Publikační činnost
 • Shromažďování publikační činnosti zaměstnanců FN Ostrava.
 • Evidence publikační činnosti v elektronické podobě.
 • Archivace separátních výtisků.
Knihovní rada FN Ostrava

Knihovní rada v souladu s posláním lékařské knihovny a s úkoly FN Ostrava napomáhá lékařské knihovně při zajišťování co nejrychlejšího a nejúplnějšího toku odborných informací k uživateli.

Knihovní radu jmenuje ředitel a jejím stálým členem je vedoucí lékařské knihovny, která vykonává funkci jednatele. Členství v knihovní radě je čestné.

Knihovní rada se při své činnosti řídí Statutem Knihovní rady FN Ostrava
 

Vedoucí lékařské knihovny
Mgr. Šimíčková Denisa, Ph.D.
Telefon+420 597 372 159
Emaildenisa.simickova@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání