Návštěvy hospitalizovaných pacientů jsou plošně povoleny. Návštěvní doba v areálu FN Ostrava v Ostravě - Porubě i v Léčebně pro dlouhodobě nemocné v Klokočově je denně od 15:00 do 18:00 hodin.

Na Klinice hematoonkologie a Oddělení plicních nemocí a tuberkulózy je nutné použití respirátoru FFP2.


Odběrová místa COVID - Registrace
Očkovací centrum COVID
Vaccination for self-payers
Informace
x
Důležité informace FNO

Ceník služeb knihovny

 
Půjčování knih    
Registrační poplatek    
- externí uživatelé z jiných zdravotnických zařízení ročně 200 Kč
- studenti ročně 200 Kč
Upomínky - bez daně    
- 1. upomínka   20 Kč
- 2. upomínka   30 Kč
- 3. upomínka   60 Kč
- 4. upomínka   100 Kč
- upomínací dopis   150 Kč
Manipulační poplatek při náhradě ztracené knihovní jednotky   150 Kč
     
Zhotovení xerokopií    
černobílé    
cena fotokopie formátu A4 1 ks 3 Kč
cena fotokopie formátu A4 oboustranně 1 ks 5 Kč
 cena fotokopie formátu A3 1 ks 4 Kč
cena fotokopie formátu A3 oboustranně 1 ks 7 Kč
barevné    
cena fotokopie formátu A4   15 Kč
cena fotokopie formátu A4 oboustranně   19 Kč
cena fotokopie formátu A3   20 Kč
cena fotokopie formátu A3 oboustranně   25 Kč
     
Skenování 1 ks 3 Kč
Zaslání 1 stránky faxem   10 Kč
     
Řešerše    
základní sazba za rešerši z jedné databáze   100 Kč
vícezdrojová rešerše (z více databází)   200 Kč
     
Informace na nosiči (CD, disketa)   15 Kč
Cirkulace odborných zahraničních časopisů jiným knihovnám, ústavům 1 titul 1 000 Kč
Cirkulace odborných českých časopisů jiným knihovnám, ústavům 1 titul 500 Kč
     
Poplatek za odeslání    
- dopisu   20 Kč
- doporučené zásilky   60 Kč
- balíku   120 Kč

×
PředchozíDalší
Načítání