Ceník služeb knihovny

 
Půjčování knih    
Registrační poplatek    
- externí uživatelé z jiných zdravotnických zařízení ročně 300 Kč
- studenti ročně 200 Kč
Upomínky - bez daně    
- 1. upomínka   20 Kč
- 2. upomínka   30 Kč
- 3. upomínka   60 Kč
- 4. upomínka   100 Kč
- upomínací dopis   150 Kč
Manipulační poplatek při náhradě ztracené knihovní jednotky   150 Kč
     
Zhotovení xerokopií    
černobílé    
cena fotokopie formátu A4 1 ks 3 Kč
cena fotokopie formátu A4 oboustranně 1 ks 5 Kč
 cena fotokopie formátu A3 1 ks 4 Kč
cena fotokopie formátu A3 oboustranně 1 ks 7 Kč
barevné    
cena fotokopie formátu A4   15 Kč
cena fotokopie formátu A4 oboustranně   19 Kč
cena fotokopie formátu A3   20 Kč
cena fotokopie formátu A3 oboustranně   25 Kč
     
Skenování 1 ks 3 Kč
Zaslání 1 stránky faxem   10 Kč
     
Řešerše    
základní sazba za rešerši z jedné databáze   100 Kč
vícezdrojová rešerše (z více databází)   200 Kč
     
Informace na nosiči (CD, disketa)   15 Kč
Cirkulace odborných zahraničních časopisů jiným knihovnám, ústavům 1 titul 1 000 Kč
Cirkulace odborných českých časopisů jiným knihovnám, ústavům 1 titul 500 Kč
     
Poplatek za odeslání    
- dopisu   30 Kč
- doporučené zásilky   70 Kč
- balíku   120 Kč

Vedoucí lékařské knihovny
Mgr. Šimíčková Denisa, Ph.D.
Telefon+420 597 372 159
Emaildenisa.simickova@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání