Návštěvy hospitalizovaných pacientů jsou plošně povoleny. Návštěvní doba v areálu FN Ostrava v Ostravě - Porubě i v Léčebně pro dlouhodobě nemocné v Klokočově je denně od 15:00 do 18:00 hodin.

Na Klinice hematoonkologie a Oddělení plicních nemocí a tuberkulózy je nutné použití respirátoru FFP2.


Odběrová místa COVID - Registrace
Očkovací centrum COVID
Vaccination for self-payers
Informace
x
Důležité informace FNO

Profil

Útvar náměstka ředitele pro vědu, výzkum a výuku se zabývá řízením vědecké a výzkumné činnosti ve Fakultní nemocnici Ostrava. Součástí organizačního členění útvaru jsou Centrum klinických studií a Lékařská knihovna. Centrum klinických studií zabezpečuje koordinaci veškerých činností souvisejících s prováděním klinických hodnocení ve FNO. Lékařská knihovna je součástí národní sítě veřejných informačních služeb ve zdravotnictví a poskytuje komplexní knihovnicko-informační služby z oblasti medicíny a zdravotnictví zaměstnancům FNO, studentům Lékařské fakulty OU a ostatní odborné lékařské veřejnosti.

 

Předměty činnosti:

  • Kontaktní místo pro vědu a výzkum pro FNO
  • Institucionální podpora
  • Národní a mezinárodní projekty účelové podpory
  • Spolupráce s komerčními partnery v oblasti vědy a výzkumu
  • Transfer technologií
  • Ochrana duševního vlastnictví
  • Poradní činnost v oblasti preklinického a laboratorního výzkumu
×
PředchozíDalší
Načítání