Informace o realizaci projektů z Norských fondů

logo_norsko

Pozvánka na slavnostní zakončení projektů

Pozvánka na tiskovou konferenci k projektům

 

1. „Prevence dětských úrazů FN Ostrava"

Dokumentace k projektu

Cílem projektu byl vznik preventivních buněk, jejich vybavení a zajištění fungování. Tento cíl byl splněn. V rámci projektu byly vytvořeny čtyři nové traumabuňky – pracoviště, která byla v rámci projektu vybavena potřebným mobiliářem, výpočetní technikou, rehabilitačními přístroji, pomůckami a přístroji pro diagnostiku. Nedílnou součástí projektu byly vzdělávací programy a to jak pro vzdělávání zdravotnických pracovníků, tak i pro pacienty a jejich rodiče.

 

2. „Prevence následků onemocnění a zdravotních problémů v dětském věku FN Ostrava"

Dokumentace k projektu

Cílovým stavem aktivit projektu bylo zefektivnění sekundární a terciární prevence u dětí s „riziky raného věku" i u dětí s dalšími zdravotními problémy. Tento cíl byl splněn. Jednotlivá pracoviště byla v rámci projektu vybavena potřebnými přístroji a zdravotnickou technikou. Součástí projektu byly rovněž vzdělávací programy a to jak pro vzdělávání zdravotnických pracovníků, tak i pro pacienty a jejich rodiče.

 

3. „FN Ostrava-Vybudování stacionáře pro ucelenou rehabilitaci v psychiatrické péči"

Dokumentace k projektu

Cílem projektu bylo vybudování moderního denního stacionáře v úzkém propojení s úsekem ambulantní péče a uplatnění postupů ucelené psychiatrické rehabilitace spolu se systémem zajištění plynulého přechodu mezi jednotlivými fázemi léčby. Tento cíl byl splněn. Výstavba denního stacionáře uplatňujícího systém ucelené rehabilitace v úzkém sepětí s moderním a na bezpečí orientovaným ambulantním traktem umožňuje zkrátit celkovou délku hospitalizace a usnadňuje návrat pacientů do civilního života. Součástí projektu byly rovněž vzdělávací programy.

 

Cíle podpory EHP a Norských fondů si česká strana vybírá sama

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2016/cile-podpory-ehp-a-norskych-fondu-si-ces-24907

https://www.eeagrants.cz/cs/aktuality/2016/cile-podpory-ehp-a-norskych-fondu-si-ces-2196


×
PředchozíDalší
Načítání