„FN Ostrava-Vybudování stacionáře pro ucelenou rehabilitaci v psychiatrické péči"

logo_norskoFyzická realizace projektu, která byla zahájena 14. 1. 2015, byla dne 30. 4. 2017 úspěšně dokončena. V souladu se schváleným upraveným harmonogramem projektu byly dokončeny všechny plánované aktivity. Především se jednalo o dokončení výběrových řízení a na ně navazujících dodávek přístrojů, pomůcek a vybavení. Dále bylo dokončeno vzdělávání zaměstnanců a byly realizovány zbývající prvky publicity. Denní stacionář OP FNO, jehož stavba byla dokončena kolaudací 11. 10. 2016, zahájil aktivní činnost podle upraveného plánu od 1. 3. a to programem pro neurotické poruchy. Program pro psychotické poruchy byl zahájen od 1. 5. Náplň činnosti stacionáře odpovídá plánovanému programu a podílí se na něm lékař, psycholog, ergoterapeuti, fyzioterapeuti, sociální pracovník a nutriční terapeut. Účast partnerských organizací byla dle projektu vyhrazena pro program pro psychotické poruchy. Spolupráce s norským partnerem byla ukončena, NIS byl úspěšně rozšířen.

Indikátory projektu byly splněny. Všech pět komponent, které tvoří systém ucelené rehabilitace, bylo zavedeno a běží. Počet pacientů, kteří prošli stacionářem do 31. 7. 2017, byl rovněž splněn. V programu pro neurotické poruchy to bylo celkem 40 pacientů a v programu pro psychotické poruchy celkem 16 pacientů.

V rámci publicity byla dne 24. 4. 2017 dopoledne uspořádána tisková konference. Konferenci řídil tiskový mluvčí FNO Ing. Tomáš Oborný. Úvodní slovo měl náměstek ředitele pro techniku a provoz Ing. Ivo Žolnerčík a dále vystoupili MUDr. Irina Chmelová, Ph.D., MBA a MUDr. Petr Šilhán, kteří odpovídali na dotazy novinářů.

Další akcí v rámci publicity projektu bylo slavnostní zakončení projektu za účasti zástupců poskytovatele dotace. Slavnostní zakončení bylo zahájeno také dne 24. 4. 2017 ve 12 oo hod. Ing. Ivo Žolnerčíkem, který shrnul celkový přínos projektů pro FNO a především pro pacienty. Dále vystoupili garanti jednotlivých projektů, za projekty dětských úrazů a nemocí MUDr. Irina Chmelová, Ph.D., MBA a za projekt psychiatrie MUDr. Petr Šilhán, kteří představili svoje podrobné prezentace a vysvětlili přínosy projektů. Součástí prezentací byla i ukázka zpracovaných videí.

V aule Domova sester FNO byla nainstalována trvalá pamětní deska.

V současné době probíhá pouze finanční a administrativní vypořádání projektu.

Fotodokumentace tiskové konference a slavnostního zakončení je v přílohách

Informace o projektu

Název projektu SFN Ostrava – Vybudování stacionáře pro ucelenou rehabilitaci v psychiatrické péči
Anglický název projektu FN Ostrava Building - care center for comprehensive rehabilitation in mental health care
Číslo a název programu CZ11 – Iniciativy v oblasti veřejného zdraví
Výsledek projektu Zlepšení péče o duševní zdraví
Registrační číslo projektu
NF-CZ11-OV-2-033-2015
Řešení projektu Pořízení předmětného vybavení je řešeno formou veřejných zakázek na profilu zadavatele: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilFakultninemocniceOstrava

 


Podpořeno grantem z Norska. Supported by grant from Norway.


×
PředchozíDalší
Načítání