Projekty EU

 

Vybavení pro podporu a rozvoj - posílení péče o onkologické pacienty ve FN Ostrava

5.3b_Energeticky úsporná opatření na objektu Lůžkový blok FN Ostrava

UV955/2016 Snížení energetické náročnosti lůžkového bloku FN Ostrava

Vybavení pro podporu a rozvoj - posílení péče o onkologické pacienty ve FN Ostrava

Vybavení jednotek následné rehabilitační péče KRTL-FNO

A1 Rekonstrukce KARIM - jednotky ORIM 1, 2 včetně vybavení zdravotnickou technikou KARIM A JIP

A2 Vybudování 2 arytmologických sálů (stavba a zdravotnická technika včetně systému pro intervence) a doplnění diagnostické zobrazovací techniky

A3 Rekonstrukce JIP oddělení popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie včetně vybavení zdravotnickou technikou oddělení

B1 Diagnostické systémy a systémy pro operativu

C1 Vybavení laboratorní technikou ÚLM a ostatních odborných pracovišť

FN Ostrava-Výstavba budovy pro psychiatrickou péči

Archiv projektů

Archiv projektů IROP

Archiv projektů SFŽP

Řešené projekty

Kybernetická bezpečnost ICT Fakultní nemocnice Ostrava

Zajištění bezpečného centrálního uložiště

FN Ostrava-Modernizace a obnova přístrojového vybavení v oblasti onkogynekologie

FN Ostrava-Modernizace a obnova přístrojového vybavení v oblasti perinatologie

Snížení energetické náročnosti budovy internátu FN Ostrava

Snížení energetické náročnosti budov LDN Klokočov FN Ostrava

MODin

MED-KA-NET

CHEMEPOP

Klinické hodnocení

×
PředchozíDalší
Načítání