Lexikon nemocí


Strana: 1zobrazeno 1 - 200 (200) z celkem 14337
 • Cholera


  Definice:
  Cholera je nebezpečné průjmové onemocnění, jehož původcem je gramnegativní bakterie Vibrio cholerae, nejčastěji kmeny Clasica I a El Tor. Podle nejčastějšího výskytu se nemoc také nazývá asijská cholera.

  Příznaky nemoci:
  Příznaky jsou (u těžké varianty choroby) křečovité bolesti břicha a vodnatý průjem, zvracení. V důsledku ztráty vody a iontů dojde ke snížení krevního objemu a acidóze, bez léčby může dojít až k úplnému vyčerpání draslíkových iontů, zhroucení homeostázy a ke smrti. Nemoc se prokazuje přítomností vibrií ve stolici, nebo krevními testy na přítomnost protilátek.

  Léčba:
  Léčba spočívá v nahrazování ztracené vody a minerálií (u lehčích případů dostatečným pitím - nejlepší je solnoglukózní roztok vyvinutý pro tento účel, u těžkých případů s velkými ztrátami tekutin je nutné intravenózní doplnění), u těžších případů se nasazují antibiotika.
 • Cholera klasická

  ---
 • Cholera el Tor

  ---
 • Cholera NS

  ---
 • Břišní tyfus a paratyfus


  Definice:
  Břišní tyfus (starší český název hlavnička) je nemoc způsobená baktérií Salmonella typhi. Toto závažné onemocnění je přenášené stravou nebo kontaminovanou vodou. Bakterie se množí v krvi infikované osoby, jsou absorbovány do zažívacího traktu a vyloučeny. Inkubační doba u břišního tyfu je 7 – 14 dnů a

  Příznaky nemoci:
  vysoká horečka (39–40 °C), zimnice, nízká srdeční frekvence, celková slabost, průjem, bolest hlavy, bolesti svalů, nechutenství, zácpa, bolest břicha, v některých případech výskyt plochých, růžově zbarvených flíčků, jsou možné i extrémní projevy, jako například perforace nebo krvácení ze střeva, zmatenost apod.

  Léčba:
  Inkubační doba u břišního tyfu je 7 – 14 dnů a obvykle probíhá bezpříznakově.
 • Břišní tyfus

  ---
 • Paratyfus A

  ---
 • Paratyfus B

  ---
 • Paratyfus C

  ---
 • Paratyfus NS

  ---
 • J. inf. způsobené salmonelami

  ---
 • Salmonelová enteritida

  ---
 • Salmonelová sepse

  ---
 • Lokalizované inf. salmonelami

  ---
 • Jiné určené inf. salmonelami

  ---
 • Infekce salmonelami NS

  ---
 • Shigelóza


  Definice:
  Shigelóza, shigellosis (MKN-10 A03) neboli bacilární úplavice je akutní, vysoce nakažlivé průjmové onemocnění s typickou příměsí hlenu a krve ve stolici, často provázené horečkou a křečemi v břiše.

  Příznaky nemoci:
  Charakteristické příznaky jsou svíravé bolesti břicha, křeče a vodnaté průjmy s příměsí krve a hlenu. Hrozí silná dehydratace a u extrémně těžkých případů protržení střevní stěny.

  Léčba:
  Léčba se provádí pomocí Endiaronu (u lehčích případů), nebo za pomoci antibiotik. Důležitá je dieta a nahrazování ztracených tekutin.
 • Shigelóza, pův.:Shig.dyseterie

  ---
 • Shigelóza, pův.:Shig.flexneri

  ---
 • Shigelóza, pův.:Shigel.boydii

  ---
 • Shigelóza, pův.:Shigel.sonnei

  ---
 • Shigelóza jiná

  ---
 • Shigelóza NS

  ---
 • Jiné bakt. střevní infekce

  ---
 • Enteropatogenní inf.zp.Esch.c.

  ---
 • Enterotoxikogen.inf.zp.Esch.c.

  ---
 • Enteroinvazivní inf.zp.Esch.c.

  ---
 • Enterohemoragic.inf.zp.Esch.c.

  ---
 • Jiné střevní inf.zp.Esch.coli

  ---
 • Enteritida zp. Campylobacter

  ---
 • Enteritida zp. Yers.enterocol.

  ---
 • Enterokolitida zp.Clostr.diff.

  ---
 • J.urč. bakteriál. střevní inf.

  ---
 • Bakteriální střevní infekce NS

  ---
 • J.bakt.otrav. přenes.potravin.

  ---
 • Stafylokok.intox.přen.potravin

  ---
 • Botulismus

  ---
 • Intox.zp. Clostrid. perfingens

  ---
 • Intox.zp. Vibrio paraheamolyt.

  ---
 • Intoxikace zp. Bacillus cereus

  ---
 • J.spec. bakt.intox.př.potrav.

  ---
 • Bakt. intox. př. potravin. NS

  ---
 • Amoebiasis - amébóza

  ---
 • Akutní amébová dysenterie

  ---
 • Chronická střevní amébóza

  ---
 • Amébová nedysenterick.kolitida

  ---
 • Amoebom (střevní)

  ---
 • Amébový jaterní absces

  ---
 • Amébový plicní absces (J99.8*)

  ---
 • Amébový mozkový absces (G07*)

  ---
 • Kožní amébóza

  ---
 • Amébová infekce j. lokalizací

  ---
 • Amébóza NS

  ---
 • Jiné protozoární střev. nemoci

  ---
 • Balantidióza

  ---
 • Giardiósa (lamblióza)

  ---
 • Kryptosporidióza

  ---
 • Izosporóza

  ---
 • J.urč.protozoární střev.nemoci

  ---
 • Střevní nemoce způs.prvoky NS

  ---
 • Střev.inf.viry a j.urč.mikro.

  ---
 • Rotavirová enteritida

  ---
 • Ak.gastroenteropat. ag.Norwalk

  ---
 • Adenovirová enteritida

  ---
 • Jiná virová enteritida

  ---
 • Virové střevní infekce NS

  ---
 • Jiné určené střevní infekce

  ---
 • J.gastroent.a kol.inf.a NS pů.

  ---
 • Jiná NS gastroen.,kol.inf.pův.

  ---
 • Gastroent. a kolitida NS pův.

  ---
 • TBC dých.ústr.bakt.a hist.ověř

  ---
 • TBC plic mikroskopicky ověřená

  ---
 • TBC plic ověř. pouze kultivací

  ---
 • TBC plic histologicky ověřená

  ---
 • TBC plic ověřená NS metodou

  ---
 • TBC ni.hr.míz.uzl.ověř.ba a hi

  ---
 • TBC hrt. průd.a br.ba a hi ov.

  ---
 • TBC pleuritida ba a hi ověř.

  ---
 • Prim.TBC dých.ústr.ba a hi ov.

  ---
 • J. TBC dých.ústr. ba a hi ověř

  ---
 • TBC dých.ústr.NS ba a hi ověř

  ---
 • TBC dých.ústr. ba a hi neověř.

  ---
 • TBC plic, ba a hi negativní

  ---
 • TBC plic ba a hi vyš.neproved.

  ---
 • TBC plic ba a hi neověřeno

  ---
 • TBC ni.hr. uzl.ba a hi neověř.

  ---
 • TBC hrt.průd.a br.ba a hi neov

  ---
 • TBC pleur. ba a hi neověřeno

  ---
 • Prim.TBC dých.úst.ba a hi neov

  ---
 • J.TBC dých.ústr. ba a hi neov.

  ---
 • TBC dých.úst. NS ba a hi neov.

  ---
 • Tuberkulóza nervové soustavy

  ---
 • Tuberkulózní meningitida(G01*)

  ---
 • Meningeální tuberkulom (G07*)

  ---
 • Jiná TBC nervové soustavy

  ---
 • TBC nervové soust.,NS (G99.8*)

  ---
 • TBC jiných orgánů

  ---
 • TBC kostí a kloubů

  ---
 • TBC močové a pohlavní soustavy

  ---
 • TBC periferní lymfadenopatie

  ---
 • TBC střev,pobřiš.a mezen.uzlin

  ---
 • TBC kůže a podkožního vaziva

  ---
 • Tuberkulóza oka

  ---
 • Tuberkulóza ucha

  ---
 • Tuberkulóza nadledvin (E35.1*)

  ---
 • TBC jiných určených orgánů

  ---
 • Miliární tuberkulóza


  Definice:
  Z latinského slova tuberculum (hrbolek, nádorek). Je to chronické infekční onemocnění vyvolávané bakteriálními zárodky prokázanými v roce 1882 Robertem Kochem. Tuberkulózní bakterie napadají nejčastěji plíce, dále mízní uzliny, hrtan, střeva, ledviny, kosti, kůži a další orgány. Přitom vznikají uzlíky (tuberkuly), které mohou při hojení zvápenatět, nebo se rozpadají a pokračuje další chorobný proces. Pokud se zárodky TBC masivně pomnoží a roznesou krevní cestou, vzniká těžký stav, tzv. miliární TBC.
 • Akut.mili. TBC jed. urč. místa

  ---
 • Akut. mili.TBC více lokalizací

  ---
 • Akutní miliární tuberkulóza NS

  ---
 • Jiná miliární tuberkulóza

  ---
 • Miliární tuberkulóza NS

  ---
 • Mor-pestis


  Definice:
  Mor je vážné infekční onemocnění, které provází lidstvo mnohá staletí. Ve středověku se mu říkalo černá smrt, což bylo dáno tím, že je mor provázen gangrénami, zčernáním postižených částí těla. Příčinou je i zvýšená lomivost cév a podkožní krvácení.

  Příznaky nemoci:
  Inkubační doba nemoci je cca 2-6 dnů. Po této době se objevují horečky, bolesti hlavy, břicha, kloubů, únava, apatie až delirium. Může se objevit i krvácení do trávicího traktu se zvracením krve či odchodem čerstvé krve z konečníku nebo dehtovité černé stolice.

  Léčba:
  Morová infekce se zaléčuje antibiotiky, na které je bakterie citlivá, je to např. tetracyklin, chloramfenikol či aminoglykosid.
 • Bubonický - dýmějový mor

  ---
 • Celulokutanní mor

  ---
 • Plicní forma moru

  ---
 • Morová meningitida

  ---
 • Septikémický mor

  ---
 • Jiné formy moru

  ---
 • Mor NS

  ---
 • Tularemie


  Definice:
  Tularémie je akutní nebo chronické bakteriální onemocnění zajíců a hlodavců, ale i dalších volně žijících zvířat. K onemocnění je vnímavý i člověk. Nemoc je rozšířena po celém světě s typickou přírodní ohniskovostí. ...

  Příznaky nemoci:
  Onemocnění se vyskytuje v několika formách, které souvisí se způsobem nákazy (kožní cestou, vdechnutím, alimentární cestou). Společným znakem všech forem je horečka a celková slabost.
 • Ulceroglandulární tulareie

  ---
 • Okuloglandulární tularemie

  ---
 • Plicní tularemie

  ---
 • Viscelární forma tularemie

  ---
 • Generalizovaná tularemie

  ---
 • Jiné formy tularemie

  ---
 • Tularemie NS

  ---
 • Anthrax-uhlák - sněť slezinná


  Definice:
  Anthrax, jinak též sněť slezinná nebo uhlák je onemocnění způsobované baktérií Bacillus anthracis. Onemocnění je infekční a získává se kontaktem s nakaženým zvířetem, nebo kontaminovaným zvířetem, nebo úmyslným rozšířením spor při použití biologických zbraní.
 • Kožní antrax

  ---
 • Plicní antrax

  ---
 • Gastrointestinální antrax

  ---
 • Antraxová sepse

  ---
 • Jiné formy antraxu

  ---
 • Anthrax NS

  ---
 • Brucelóza - vlnivá horečka


  Definice:
  Brucelóza (dříve též vlnitá horečka, Maltská horečka, Bangova choroba, infekční zmetání skotu) je celosvětově rozšířené, vysoce nakažlivé bakteriální onemocnění zvířat a člověka. Původcem jsou gramnegativní bakterie rodu Brucella. Člověk se může nakazit od infikovaných zvířat, nemoc se však mezi lidmi nepřenáší.

  Příznaky nemoci:
  Mezi hlavní symptomy brucelózy patří horečka, celková slabost, malátnost, nevolnost, nadměrné pocení či nechutenství. Horečka, patřící mezi nejfrekventovanější klinické příznaky brucelózy, bývá kolísavá a přerušovaná (ve vlnách – odtud vlnitá horečka). Při postižení pohybového aparátu pacienti pociťují bolesti svalů a kloubů příznačné pro artritidy, záněty šlach a šlachových pochev. Z neuropsychických symptomů se mohou vyskytovat bolesti hlavy, únava a deprese. Z dalších příznaků jmenujme bolesti břicha, průjem či zvracení. U postižení nervového aparátu se vyskytuje u pacientů závrať, retence (zadržení) moči, přechodné ochrnutí končetin.

  Léčba:
  Základ terapie představuje podávání antibiotik podporované dle potřeby symptomatologickou léčbou.
 • Brucelóza zp.Brucella meliten.

  ---
 • Brucelóza zp. Brucella abortus

  ---
 • Brucelóza zp. Brucella suis

  ---
 • Brucelóza zp. Brucella canis

  ---
 • Jiná brucelóza

  ---
 • Brucellosis NS

  ---
 • Malleus a pseudomalleus


  Definice:
  infekční onemocnění způsobené bakterií Burkholderia (dř. Pseudomonas či Malleomyces) pseudomallei. Někdy označována též jako malioidóza či Stantonova nemoc. Připomíná malleus (vozhřivku) Člověk se může nakazit kontaminací vody či potravin, inhalací, poraněním, přenosem členovcem.

  Příznaky nemoci:
  Projevuje se horečkami, septickým stavem, kožními změnami, průjmem, pneumonií, tvorbou abscesů atd., přičemž má akutní či chronický průběh.

  Léčba:
  Léčí se tetracykliny, chloramfenikolem, cefalosporiny 3. generace, cotrimoxazolem.
 • Malleus - vozhřivka

  ---
 • Akutní prudká melioidóza

  ---
 • Subak. nebo chronic.melioidóza

  ---
 • Jiná melioidóza

  ---
 • Melioidóza NS

  ---
 • Horečka z krysího kousnutí


  Definice:
  Horečka z krysího kousnutí, Haverhillská horečka či chcete-li sodoku (latinsky haverhillia multiformis, anglicky rat-bite fever) je geopolitní (celosvětově se vyskytující) onemocnění.

  Příznaky nemoci:
  Inkubační doba neboli interval od nákazy po propuknutí příznaků se pohybuje mezi 1-3 týdny. Rána po kousnutí již může být zhojená, přesto nemocného intenzivně svědí. Horečka z krysího kousnutí se dále projevuje regionální lymfadenopatií neboli patologickým zvětšením míšních uzlin. Nemocný trpí ataky horečky, která může dosahovat až 40 stupňů Celsia. Horečky trvají několik dní. Pokud nedojde k včasnému započetí léčby, horečky se po několika týdnech se horečky vrací. Pacient je celkově unavený a malátný a trpí intenzivními bolestmi hlavy.

  Léčba:
  Pokud je Haverhillská horečka včas diagnostikována, je léčba poměrně jednoduchá. Lékař předepíše nemocnému antibiotika, nejčastěji penicilinového typu. Dále jsou doporučena antipyretika na snížení horečky. 
 • Spirillosis

  ---
 • Streptobacillosis

  ---
 • Horečka z krysího kousnutí NS

  ---
 • Červenka - erysipeloid


  Definice:
  Červenka je infekční bakteriální onemocnění prasat a ryb. Je přenosné i na člověka; nakažení hrozí zejména u osob, které přijdou do přímého kontaktu s kontaminovaným masem, nakazit se je možné ale i jeho konzumací.

  Příznaky nemoci:
  Název onemocnění vznikl podle jednoho z příznaků, červeného exantému na kůži

  Léčba:
  Léčí se antibiotiky, očkování je možné. Inkubační doba činí 1 – 7 dnů, průměrně 3 – 4 dny.
 • Kožní erysipeloid

  ---
 • Erysipelothrixová sepse

  ---
 • Ostatní formy erysipeloidu

  ---
 • Erysipeloid NS

  ---
 • Leptospiróza


  Definice:
  Leptospiróza je horečnaté bakteriální onemocnění zvířat a lidí, rozšířené prakticky po celém světě. Jedná se o zoonotické onemocnění způsobené spirochétami rodu Leptospira.

  Příznaky nemoci:
  V první fázi, se u nemocného náhle objeví horečka až 40 °C se zimnicí a třesavkou, nemocný trpí krutými bolestmi hlavy a svalů – svaly bolí hlavně na zádech a lýtkách. Někdy se může objevit vyrážka, většinou během prvních dvou dnů onemocnění. Jsou přítomny bolesti břicha a nevolnost, která může vést až ke zvracení. Nemocný má špatnou náladu, blouzní, je zmatený. Občas se mohou objevit i psychotické projevy – halucinace, změny osobnosti a násilí. Takto onemocnění probíhá 3–5 dní a najednou veškeré příznaky vymizí. Nemocný se jakoby náhle uzdravil. Druhá fáze se někdy ani nemusí rozvinout, ale jestliže je infekce závažná, onemocnění se po několika dnech znovu vrací spolu s původními projevy, ke kterým se přidává bolest na hrudi a břicha, porucha funkce ledvin a změnou psychického stavu. Dochází k tuhnutí šíje, nemocný zvrací – jsou tedy vyjádřeny znaky meningitidy.

  Léčba:
  Hlavním léčebným postupem je podáváním antibiotik hlavně z penicilinové řady nebo doxycyklin či cefalosporiny.
 • Leptospirosis icterohaemorrh.

  ---
 • Ostatní formy leptospirózy

  ---
 • Leptospiróza NS

  ---
 • Dal. jinde nezař.bakt. zoonózy

  ---
 • Pasteurelóza

  ---
 • Nemoc kočičího škrábnutí

  ---
 • Extraintestinální yersinióza

  ---
 • Jiné urč. bakter. zoonózy, NJ

  ---
 • Zoonotická bakteriál. nemoc NS

  ---
 • Lepra - malomocenství


  Definice:
  Lepra (též malomocenství či Hansenova nemoc) je infekční onemocnění, způsobované bakterií Mycobacterium leprae, která má sklon napadat periferní nervy a jiné chladnější oblasti těla – kůži a sliznice.

  Příznaky nemoci:
  Nemoc často probíhá bez příznaků a není nijak zvlášť nakažlivá (vyjma kožní formy vytvářející vředy, která je velmi nakažlivá). Za určitých okolností může ale dojít k rozvinutí její destruktivní formy. Ta napadá ve velkém Schwannovy buňky a makrofágy v periferní nervové soustavě. Ničí lidský imunitní systém a způsobuje znetvořeniny na končetinách a na obličeji.

  Léčba:
  K léčbě malomocenství se dnes používají specifická antibiotika.
 • Lepra indeterminovaná

  ---
 • Lepra tuberkuloidní

  ---
 • Lepra hraniční tuberkuloidní

  ---
 • Lepra hraniční

  ---
 • Lepra hraniční lepromatózní

  ---
 • Lepra lepromatózní

  ---
 • Jiné formy lepry

  ---
 • Lepra NS

  ---
 • Nem.způs.jinými mykobakteriemi

  ---
 • Plicní mykobakteriální infekce

  ---
 • Kožní mykobakteriální infekce

  ---
 • Jiné mykobakteriální infekce

  ---
 • Mykobakteriální infekce NS

  ---
 • Listerióza - listeriosis


  Definice:
  Listerióza je infekční onemocnění způsobené grampozitivní bakterií Listeria monocytogenes. U lidí se vyskytuje spíše sporadicky, nicméně může dojít i k epidemiím, listerióza se také může stát nemocniční nákazou (nosokomiální výskyt). U zdravých lidí s dostatečnou imunitou probíhá bezpříznakově nebo jako onemocnění podobné chřipce, ale je příčinou potratů u těhotných žen, celkových septických onemocnění novorozenců a zánětů mozku a mozkových blan u starých a oslabených osob.

  Příznaky nemoci:
  U dospělých zdravých osob se nákaza nemusí ani projevit, nemoc tak zůstává často neodhalena. Nákaza se nejčastěji projevuje do 24 hodin od požití nakažené potraviny. Častými projevy bývá horečka, bolesti kloubů a svalů, průjem, nevolnost. Inkubační doba trvá zhruba 3 týdny. U těhotných žen se nakáza v první fázi také nemusí projevit, případně se příznaky podobají běžné chřipce, infekce ale způsobuje zánět placenty a infekci plodu, která často vede k potratu (především 2. a 3. trimestr) nebo vyvolává předčasný porod.

  Léčba:
  L. monocytogenes je citlivá k penicilinu, ampicilinu, vancomycinu, ciprofloxacinu, lizenolidům, azithromycinu a kotrimoxazolu. Betalaktamová antibiotika se používají v kombinaci s aminoglykosidy (např. Gentamicin). Léčba trvá 2-6 týdnů, v závislosti na typu nemoci. Proti listerióze není očkování, jedinou prevencí je důkladná tepelná úprava potravin a dodržování hygienických opatření.
 • Listerióza kožní

  ---
 • List.meningit. a meningoencef.

  ---
 • Listeriová sepse

  ---
 • Jiné formy listeriózy

  ---
 • Listerióza NS

  ---
 • Tetanus novorozenců


  Definice:
  Tetanus (strnutí šíje) je nebezpečné onemocnění způsobované bakterií ... Mateřský tetanus je forma generalizovaného tetanu, který se vyskytuje u novorozenců.
 • Tetanus porodnický

  ---
 • Tetanus jiný

  ---
 • Záškrt - diphtheria


  Definice:
  Záškrt (též difterie, či mázdřivka) je bakteriální infekční onemocnění člověka, vyvolané bakterií Corynebacterium diphtheriae, která svým toxinem způsobuje těžkou angínu. Záškrt - Wikipedia

  Příznaky nemoci:
  Nemoc začíná jako každá angína zvýšením teploty, bolestmi v krku, nechutenstvím, malátností.

  Léčba:
  V případě záškrtu je nutné podat záškrtový antitoxin čili „protijed“, který neutralizuje toxin, který produkují bakterie. Nasazují se též antibiotika zabíjející bakterie záškrtu a kortikoidy, které mírní otok hrdla. Pokud je riziko dušení, provádí se tracheostomie
 • Záškrt hltanu

  ---
 • Nosohltanový záškrt

  ---
 • Hrtanový záškrt

  ---
 • Kožní záškrt

  ---
 • Jiný záškrt

  ---
 • Záškrt NS

  ---
 • Dávivý kašel - pertussis


  Definice:
  Černý kašel nebo dávivý kašel (lat. pertussis, počeštěně někdy pertuse) je infekční bakteriální onemocnění, které způsobuje bakterie Bordetella pertussis. Nemoc se přenáší kapénkovou infekcí.

  Příznaky nemoci:
  Nemoc se projevuje jako velmi silný, dráždivý kašel, který může být až dávivý a při nadechování může znít jako kokrhání kohouta. U některých typů onemocnění je typické vykašlávání hlenu. Tělesná teplota bývá značně vysoká, někdy až kolem 40 °C.

  Léčba:
  Onemocnění se zjišťuje podle příznaků kašle, teploty nebo podle kultivace vykašlaného hlenu, ve kterém je obsažena bakterie Bordetella pertussis. Při léčení tohoto onemocnění se používají širokospektrální antibiotika. V České republice je v dnešní době povinné očkování proti této nemoci, které významně přispělo k omezení jejího výskytu.
 • Pertussis

  ---
 • Parapertussis

  ---
Strana: 1zobrazeno 1 - 200 (200) z celkem 14337
×
PředchozíDalší
Načítání