Rychlý kontakt (ústředna) 597 371 111

+420 597  371  111
+420 738  141  111

Parkování v nemocnici

Nemocnice má ve svém areálu omezený počet parkovacích míst pro své pacienty, respektive pro jejich návštěvy. Pacient, který přijíždí na vyšetření, platí parkovné dle platného ceníku (totéž platí pro návštěvy). Parkovné činí za každých započatých 30 minut po uplynutí 30 minut od vjezdu 20 Kč, max. 300 Kč (sankce při ztrátě parkovacího lístku činí 300 Kč).

Parkovné zdarma:
Prvních 30 minut v čase od 06:00 - 18:00 hod.
Prvních 45 minut v čase od 18:00 - 06:00.

Mimo areál nemocnice je nejblíže placené parkoviště před poliklinikou FNO.