Parkování v nemocnici

 

Nemocnice má ve svém areálu omezený počet parkovacích míst pro své pacienty, respektive pro jejich návštěvy. Pacient, který přijíždí na vyšetření, platí parkovné dle platného ceníku (totéž platí pro návštěvy). Parkovné činí za každých započatých 30 minut po uplynutí 30 minut od vjezdu 40 Kč, max. 600 Kč (sankce při ztrátě parkovacího lístku činí 600 Kč).

Parkovné zdarma:
Prvních 30 minut v čase 06:00 - 15:30 hod.
Pohotovostní parkování v čase 15:30 - 06:00 hod., zdarma jsou první 4 hodiny po vjezdu

Mimo areál nemocnice je nejblíže placené parkoviště před Poliklinikou FNO.

 

Bez poplatku je umožněn vjezd a parkování vozidel takto:

 • všem řidičům po dobu 30 minut od vjezdu do opuštění areálu FNO
 • majitelům průkazek mimořádných výhod (TP, ZTP a ZTP/P)
 • dárcům krve pouze po dobu úkonů spojených s odběrem krve
 • pacientům, dojíždějícím na dialýzu, chemoterapii a biologickou léčbu
 • pacientům, jimž je doprava vlastním vozidlem hrazena pojišťovnou a tuto skutečnost prokáží potvrzení zdravotní pojišťovny
 • první pomoci a záchranné službě (sanitní vozidla)
 • dopravní zdravotnické službě
 • pohřební službě
 • Policii ČR a Městské policii
 • Hasičskému záchrannému sboru
 • osobám osvobozeným zákonem od poplatků za parkování
 • obslužným vozidlům firem OZO, B+N Czech Republic Facility Services s.r.o., TSC Cleaning, a.s., Leastex, a.s.
 • zásobování OLVaS a Lékárny
 • lékařům popř. nelékařským zdravotnickým pracovníkům s parkovacím lístkem, kteří přijedou vozidlem do areálu FNO z důvodu přivolání k výkonu práce přesčas v době jejich pracovní pohotovosti (příslužby)
×
PředchozíDalší
Načítání