Parkování v nemocnici

 

Nemocnice má ve svém areálu omezený počet parkovacích míst pro své pacienty, respektive pro jejich návštěvy. Pacient, který přijíždí na vyšetření, platí parkovné dle platného ceníku (totéž platí pro návštěvy). Parkovné činí za každých započatých 30 minut po uplynutí 30 minut od vjezdu 40 Kč, max. 600 Kč (sankce při ztrátě parkovacího lístku činí 600 Kč).

Parkovné zdarma:
Prvních 30 minut v čase 06:00 - 15:30 hod.
Pohotovostní parkování v čase 15:30 - 06:00 hod., zdarma jsou první 4 hodiny po vjezdu

Mimo areál nemocnice je nejblíže placené parkoviště před Poliklinikou FNO.

 

Bez poplatku je umožněn vjezd a parkování vozidel takto:

  • všem řidičům po dobu 30 minut od vjezdu do opuštění areálu FNO
  • majitelům průkazek mimořádných výhod (TP, ZTP a ZTP/P)
  • dárcům krve pouze po dobu úkonů spojených s odběrem krve
  • pacientům, dojíždějícím na dialýzu, chemoterapii a biologickou léčbu
  • první pomoci a záchranné službě (sanitní vozidla)
  • dopravní zdravotnické službě
  • pohřební službě
  • Policii ČR a Městské policii
  • Hasičskému záchrannému sboru
×
PředchozíDalší
Načítání