Parkování v nemocnici

 

Nemocnice má ve svém areálu omezený počet parkovacích míst pro své pacienty, respektive pro jejich návštěvy. Pacient, který přijíždí na vyšetření, platí parkovné dle platného ceníku (totéž platí pro návštěvy). Parkovné činí za každých započatých 30 minut po uplynutí 30 minut od vjezdu 40 Kč, max. 600 Kč (sankce při ztrátě parkovacího lístku činí 600 Kč).

Parkovné zdarma:
Prvních 30 minut v čase 06:00 - 15:30 hod.
Pohotovostní parkování v čase 15:30 - 06:00 hod., zdarma jsou první 4 hodiny po vjezdu

Bez poplatku je umožněn vjezd a parkování například majitelům průkazek TP, ZTP a ZTP/P, dárcům krve pouze po dobu úkonů spojených s odběrem krve, pacientům dojíždějícím na dialýzu, chemoterapii a biologickou léčbu, a dalším.

Mimo areál nemocnice je nejblíže placené parkoviště před Poliklinikou FNO.

  

×
PředchozíDalší
Načítání