Návštěvy hospitalizovaných pacientů jsou plošně povoleny. Návštěvní doba v areálu FN Ostrava v Ostravě - Porubě i v Léčebně pro dlouhodobě nemocné v Klokočově je denně od 15:00 do 18:00 hodin.

Na Klinice hematoonkologie a Oddělení plicních nemocí a tuberkulózy je nutné použití respirátoru FFP2.


Odběrová místa COVID - Registrace
Očkovací centrum COVID
Vaccination for self-payers
Informace
x
Důležité informace FNO

Inovativní léčebné metody pohybového aparátu v úrazové chirurgii

doc_log

Inovativní léčebné metody pohybového aparátu v úrazové chirurgii

Od 1.1.2019 do 31.12.2022 realizujeme projekt Inovativní léčebné metody pohybového aparátu v úrazové chirurgii (registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008441),

který je podpořen v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzvy číslo 02_17_049 - Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI (ostravské aglomerace).

Celkové plánované výdaje projektu jsou ve výši 78 485 476 Kč, výše podpory činí 95 %, 74 561 202,20 Kč.

V rámci projektu se budou společně podílet Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ostravská univerzita, MEDIN, a.s., Fakultní nemocnice Ostrava a Ortopedická protetika Frýdek-Místek, s.r.o. na řešení tří výzkumných záměrů:

  1. Inovace materiálů pro traumatologii a optimalizace jejich vlastností;
  2. Procesy biochemické interakce osteosyntetických materiálů se živou tkání;
  3. Pokročilé technologie pro podporu léčby zlomenin.
×
PředchozíDalší
Načítání