Kontakt

Ordinační doba

Umístění

Pracoviště

Rychlý kontakt (ústředna) 597 371 111

rychlý kontakt
+420 597  371  111
+420 738  141  111

Ústav laboratorní diagnostiky FNO a LF OU

Dne 1. 2. 2012 došlo ke změně organizační struktury FNO a vytvoření Ústavu laboratorní diagnostiky. Ústav laboratorní diagnostiky (ÚLD) integruje laboratorní činnosti čtyř odborností: klinické biochemie (801), klinické hematologie (818), klinické farmakologie (812) a laboratoří nukleární medicíny (815), které jsou centralizovány do společných prostor.

Organizační struktura ÚLD je následující:

Základní charakteristika ÚLD

Ústav laboratorní diagnostiky poskytuje své služby v těchto základních oblastech:

  • v oblasti diagnostické a léčebné péče (kontrola terapie)
  • v oblasti výchovně vzdělávací činnosti
  • v oblasti vědecko-výzkumné činnosti

1. ÚLD díky činnosti začleněných oddělení zajišťuje pro lůžková a ambulantní pracoviště FNO 24 hodinový aktivní laboratorní servis.

2. Zabezpečuje rutinní laboratorní analýzy i celou škálu speciálních laboratorních vyšetření, konzultační a konziliární služby v oboru klinické biochemie včetně imunoanalytických metod, klinické hematologie a klinické farmakologie. Tyto služby jsou poskytovány také pro zdravotnická zařízení mimo FNO, která zasílají laboratorní vyšetření do laboratoří FNO.

3. Svou činností se ÚLD podílí jak na diagnostickém procesu, tak na monitorování průběhu terapie.

4. Jednotlivá pracoviště sledují trendy rozvoje ve svých oborech a v souladu s nimi zavádějí do praxe nové diagnostické metody.

ÚLD se podílí na vzdělávacím procesu v oblasti pregraduální i postgraduální výuky.

  • V oblasti pregraduální výuky je ÚLD zapojen do vzdělávání studentů všeobecného lékařství i nelékařských oborů LF OU i dalších lékařských fakult.
  • V oblasti postgraduální výuky jsou pracoviště ÚLD výukovou základnou pro doškolovací zařízení NCO NZO v Brně a IPVZ Praha.
  • Pracovníci ÚLD se podílejí na vzdělávacích programech organizovaných Oddělením vzdělávání a péče o zaměstnance FNO.

Jednotlivá oddělení ÚLD se podílejí se na vědecko-výzkumné činnosti v rámci vlastních odborných projektů a participací na grantových úkolech jiných zdravotnických pracovišť ve FNO.

Organizují regionální a celostátní semináře pro své obory i pro další klinické obory ve FNO.

Ústav laboratorní diagnostiky FNO je akreditován Českým institutem pro akreditaci o.p.s. podle ČSN EN ISO 15189:2007 (akreditační osvědčení vydané ČIA o.p.s., pod čj. 604/2012 z 26.10.2012, číslo akreditované laboratoře ML 8026). Certifikát ÚLD

Klikněte pro více informací

Přednosta

prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D., MBA

Tel: 597 374 646
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Vedoucí laborant

Bc. Olga Michnová

Tel: 597 372 201
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript