Rychlý kontakt (ústředna) 597 371 111

+420 597  371  111
+420 738  141  111

Činnosti ústavu

ÚLD společně se začleněnými odděleními zajišťuje pro lůžková a ambulantní pracoviště FNO 24 hodinový aktivní laboratorní servis. Zabezpečuje rutinní laboratorní analýzy i celou škálu speciálních laboratorních vyšetření, konzultační a konziliární služby v oborech klinické biochemie (včetně imunoanalytických metod), klinické hematologie a klinické farmakologie. Tyto služby jsou poskytovány také pro zdravotnická zařízení mimo FNO. Svou činností se ÚLD podílí jak na diagnostickém procesu, tak také při monitorování průběhu terapie. Služby zdravotnické laboratoře, včetně odpovídající interpretace a poradenských služeb jsou navrženy tak, aby splňovaly potřeby pacientů a všech klinických pracovníků odpovědných za péči o pacienty.

ÚLD má zaveden systém managementu kvality vypracovaný ve shodě s požadavky normy ČSN EN ISO 15189.

Jednotlivá oddělení ÚLD se podílejí se na vědecko-výzkumné činnosti v rámci vlastních odborných projektů a participací na grantových úkolech jiných zdravotnických pracovišť ve FNO.

ÚLD se podílí na vzdělávacím procesu v oblasti pregraduální i postgraduální výuky.

  1. V oblasti pregraduální výuky je ÚLD zapojen do vzdělávání studentů všeobecného lékařství i nelékařských oborů LF OU i dalších lékařských fakult.
  2. V oblasti postgraduální výuky jsou pracoviště ÚLD výukovou základnou pro doškolovací zařízení NCO NZO v Brně a IPVZ Praha pro některé formy specializačního vzdělávání lékařů, zdravotních laborantů i odborných pracovníků v laboratorních metodách

Přednosta

prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D., MBA

Tel: 597 374 646
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Vedoucí laborant

Bc. Olga Michnová

Tel: 597 372 201
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript