Činnosti ústavu

 

ÚLM společně se začleněnými odděleními zajišťuje pro lůžková a ambulantní pracoviště FNO 24 hodinový aktivní laboratorní servis. Zabezpečuje rutinní laboratorní analýzy i celou škálu speciálních laboratorních vyšetření, konzultační a konziliární služby v oborech klinické biochemie (včetně imunoanalytických metod), klinické hematologie a klinické farmakologie. Tyto služby jsou poskytovány také pro zdravotnická zařízení mimo FNO. Svou činností se ÚLM podílí jak na diagnostickém procesu, tak také při monitorování průběhu terapie. Služby zdravotnické laboratoře, včetně odpovídající interpretace a poradenských služeb jsou navrženy tak, aby splňovaly potřeby pacientů a všech klinických pracovníků odpovědných za péči o pacienty.

ÚLM má zaveden systém managementu kvality vypracovaný ve shodě s požadavky normy ČSN EN ISO 15189.

Jednotlivá oddělení ÚLM se podílejí se na vědecko-výzkumné činnosti v rámci vlastních odborných projektů a participací na grantových úkolech jiných zdravotnických pracovišť ve FNO.

ÚLM se podílí na vzdělávacím procesu v oblasti pregraduální i postgraduální výuky.

  1. V oblasti pregraduální výuky je ÚLM zapojen do vzdělávání studentů všeobecného lékařství i nelékařských oborů LF OU i dalších lékařských fakult.
  2. V oblasti postgraduální výuky jsou pracoviště ÚLM výukovou základnou pro doškolovací zařízení NCO NZO v Brně a IPVZ Praha pro některé formy specializačního vzdělávání lékařů, zdravotních laborantů i odborných pracovníků v laboratorních metodách

Přednosta
prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 374 646
Emaildavid.stejskal@fno.cz
Vedoucí laborant
Bc. Olga Michnová
Telefon+420 597 372 201
Emailolga.michnova@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání