Kvalita práce

V laboratořích je zaveden systém řízení kvality. ÚLM má zaveden systém managementu kvality vypracovaný ve shodě s požadavky normy ČSN EN ISO 15189. Tato skutečnost přináší zákazníkům záruku kvality vyšetření.

Je zajištěna zejména plněním:

  • pravidel pro realizaci vyšetření, která jsou ve shodě s požadavky normy ČSN EN ISO 15189:2007
  • přezkoumávání požadavků zákazníka ještě před vlastní realizací
  • vlastní realizace laboratorního vyšetření, které je vždy prováděno podle dokumentovaného postupu a splňuje požadavky zákazníka a kontrolních orgánů

Ústav laboratorní medicíny FNO je akreditován Českým institutem pro akreditaci o.p.s. podle ČSN EN ISO 15189:2007 (akreditační osvědčení vydané ČIA o.p.s. pod čj. 604/2012 z 26.10.2012, číslo akreditované laboratoře ML 8026). Certifikát ÚLM  - Certificate of accreditation.

 

Významná data ve vztahu k akreditaci

  • 2003 Imunoanalytická laboratoř Kliniky nukleární medicíny FNO byla akreditovaná ČIA podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2001
  • 2006 Ústav klinické biochemie byl akreditován ČIA podle normy ČSN EN ISO 15189:2003
  • 2009 Ústav klinické biochemie byl úspěšně reakreditován ČIA podle normy ČSN EN ISO 15189:2007
  • 2010 1.1. - do ÚKB byla začleněna Imunoanalytická laboratoř Kliniky nukleární medicíny
  • 2010 22. 6. - slavnostní otevření Centra laboratorní diagnostiky sdružujícího laboratorní složky ÚKB, ÚKH a ÚKF.
  • 2012 1.2. - vytvořeno ÚLD změnou organizační struktury FNO
  • 2012 26.10. – ÚLD akreditována ČIA dle normy ČSN EN ISO 15189:2007 vyšetření v oblasti klinické biochemie, klinické hematologie a klinické farmakologie

Přednosta
prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 374 646
EmailJavaScript@@ZGF2aWQuc3RlanNrYWxAZm5vLmN6
×
PředchozíDalší
Načítání