Kvalita práce

V laboratořích je zaveden systém řízení kvality. ÚLM má zaveden systém managementu kvality vypracovaný ve shodě s požadavky normy ČSN EN ISO 15189. Tato skutečnost přináší zákazníkům záruku kvality vyšetření.

Je zajištěna zejména plněním:

 • pravidel pro realizaci vyšetření, která jsou ve shodě s požadavky normy ČSN EN ISO 15189:2013,
 • přezkoumávání požadavků zákazníka ještě před vlastní realizací,
 • vlastní realizace laboratorního vyšetření, které je vždy prováděno podle dokumentovaného postupu a splňuje požadavky zákazníka a kontrolních orgánů.

 

Ústav laboratorní medicíny FNO je akreditován Českým institutem pro akreditaci o.p.s. podle ČSN EN ISO 15189:2013 (akreditační osvědčení vydané ČIA o.p.s., číslo akreditované laboratoře ML 8026). Certifikát ÚLM  - Certificate of accreditation.

 

Významná data ve vztahu k akreditaci 

 • 2003 - Imunoanalytická laboratoř Kliniky nukleární medicíny FNO byla akreditovaná ČIA podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2001,
 • 2006 - Ústav klinické biochemie byl akreditován ČIA podle normy ČSN EN ISO 15189:2003,
 • 2009 - Ústav klinické biochemie byl úspěšně reakreditován ČIA podle normy ČSN EN ISO 15189:2007,
 • 2010/01 - do ÚKB byla začleněna Imunoanalytická laboratoř Kliniky nukleární medicíny,
 • 2010/06 - slavnostní otevření Centra laboratorní diagnostiky sdružujícího laboratorní složky ÚKB, ÚKH a ÚKF,
 • 2012/02 - vytvořeno ÚLD změnou organizační struktury FNO,
 • 2012/10 - ÚLD akreditována ČIA dle normy ČSN EN ISO 15189:2007 vyšetření v oblasti klinické biochemie, klinické hematologie a klinické farmakologie,
 • 2015/10 - rozšíření rozsahu akreditace o odbornost 813 - Laboratoř alergologická a imunologická,
 • 2018/01 - přednostou ÚLD prof. Stejskal,
 • 2021/03 - na osvědčení ÚLM, 
 • 2022/07 - rozšíření rozsahu akreditace o odbornost 802 – Lékařská mikrobiologie.

Přednosta
prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 374 646
Emaildavid.stejskal@fno.cz
Vedoucí laborant
Bc. Olga Michnová
Telefon+420 597 372 201
Emailolga.michnova@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání