Rychlý kontakt (ústředna) 597 371 111

+420 597  371  111
+420 738  141  111

Profil

Oddělení vzdělávání FN Ostrava zajišťuje zejména:

  • specializační vzdělávání lékařských a nelékařských pracovníků
  • akreditace lékařských a nelékařských oborů v rámci specializačního vzdělávání
  • certifikované kurzy, akreditované kvalifikační kurzy a další odborné kurzy a semináře
  • odborné praxe studentů
  • vzdělávací akce pro zaměstnance FN Ostrava
  • uzavírání smluv v oblasti vzdělávání
  • poradenskou a metodickou činnost v oblasti vzdělávání
  • výzkumná šetření ve FN Ostrava