Návštěvy hospitalizovaných pacientů jsou plošně povoleny. Návštěvní doba v areálu FN Ostrava v Ostravě - Porubě i v Léčebně pro dlouhodobě nemocné v Klokočově je denně od 15:00 do 18:00 hodin.

Na Klinice hematoonkologie a Oddělení plicních nemocí a tuberkulózy je nutné použití respirátoru FFP2.


Odběrová místa COVID - Registrace
Očkovací centrum COVID
Vaccination for self-payers
Informace
x
Důležité informace FNO

Stáže lékařů

FNO byla udělena akreditace Ministerstva zdravotnictví České republiky pro specializační vzdělávání podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta ve znění pozdějších předpisů. Aktuální přehled akreditovaných oborů vč. funkčních licencí naleznete v následujícím přehledu:

 

Stáže lékařů jsou realizovány na základě smluvního vztahu mezi FNO, vysílajícím zdravotnickým zařízením a účastníkem.

V případě zájmu o stáž na pracovištích Fakultní nemocnice Ostrava, se řiďte, prosím, dle následujícího postupu:

  1. Žadatel kontaktuje telefonicky nebo e-mailem vedoucího příslušného pracoviště FNO (přednosta, primář, zástupce přednosty pro VVČ, sekretariát pracoviště) a dohodne si termín stáže. Kontakty na jednotlivá pracoviště jsou uvedena na webových stránkách: https://www.fno.cz/kliniky-oddeleni-centra-ustavy.
  2. Žadatel vyplní Přihlášku na vzdělávací akci minimálně 4 týdny před zahájením stáže.
  3. Na základě přihlášky je vyhotovena Smlouva o zajištění stáže, která je zaslána zaměstnavateli stážisty.
  4. Žadateli je odeslána pozvánka na stáž s organizačními pokyny k nástupu a informacemi k platbě.
  5. Podmínkou nástupu lékaře na stáž je podepsání smlouvy a uhrazení poplatku za absolvování stáže.
  6. Informace k ceníku vzdělávacích akcí naleznete na: https://www.fno.cz/vzdelavani/cenik

×
PředchozíDalší
Načítání