Stáže lékařů

FNO byla udělena akreditace Ministerstva zdravotnictví České republiky pro specializační vzdělávání podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta ve znění pozdějších předpisů. Aktuální přehled akreditovaných oborů vč. funkčních licencí naleznete v následujícím přehledu:

Základní kmeny Specializační obory - lékaři Nástavbové obory - lékaři Aprobační zkoušky Funkční licence

 

Stáže lékařů jsou realizovány na základě smluvního vztahu mezi FNO, vysílajícím zdravotnickým zařízením a účastníkem.

V případě zájmu o stáž na pracovištích Fakultní nemocnice Ostrava, se řiďte, prosím, dle následujícího postupu:

  1. Žadatel kontaktuje telefonicky nebo e-mailem vedoucího příslušného pracoviště FNO (přednosta, primář, zástupce přednosty pro VVČ, sekretariát pracoviště) a dohodne si termín stáže. Kontakty na jednotlivá pracoviště jsou uvedeny na webových stránkách: odkaz.
  2. Žadatel vyplní Přihlášku (viz níže) na vzdělávací akci minimálně 4 týdny před zahájením stáže.
  3. Na základě přihlášky je vyhotovena Smlouva o zajištění stáže, která je zaslána zaměstnavateli stážisty.
  4. Žadateli je odeslána pozvánka na stáž s organizačními pokyny k nástupu a informacemi k platbě.
  5. Podmínkou nástupu lékaře na stáž je podepsání smlouvy a uhrazení poplatku za absolvování stáže.
  6. Informace k ceníku vzdělávacích akcí naleznete na: odkaz

PŘIHLÁŠKA - STÁŽE PŘIHLÁŠKA - FUNKČNÍ LICENCE


Kontaktní osoba pro stáže lékařů, aprobační zkoušky
Bc. Veronika Klimešová
Telefon+420 597 373 357
Emailveronika.klimesova@fno.cz
Kontaktní osoba pro funkční licence
Mgr. Helena Noremberczyková
Telefon+420 597 374 043
Emailhelena.noremberczykova@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání