Útvar náměstka ředitele pro personální řízení

Útvar náměstkyně ředitele pro personální řízení zastřešuje tyto procesy:

 • Personální plánování
 • Získávání a výběr zaměstnanců
 • Adaptaci zaměstnanců
 • Rozmisťování zaměstnanců
 • Řízení kariéry a rozvoj talentů
 • Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců
 • Hodnocení zaměstnanců
 • Spolupráci se školami
 • Řízení odměňování
 • Zpracování mezd
 • Oblast benefitů
 • Personální reporting
 • Spolupráci s odborovými organizacemi
 • Atd.

 

V rámci úvaru náměstkyně ředitele pro personální řízení jsou organizačně začleněny dva odbory:

 • Odbor rozvoje lidských zdrojů
 • Odbor personální práce a mezd

 

Personální procesy jsou řízeny v souladu s právními předpisy, Kolektivní smlouvu a interními řídícími akty.

Veškeré informace o zaměstnání ve FNO a volných místech najdete v sekci Kariéra.


Náměstek ředitele pro personální řízení
Ing. Radka Naňáková, MBA, LL.M.
Telefon+420 597 374 048
Emailradka.nanakova@fno.cz

Sekretariát
Šárka Škulavíková
Telefon+420 597 374 048
Emailsarka.skulavikova@fno.cz

Vedoucí Odboru rozvoje lidských zdrojů
Ing. Lucie Malá
Telefon+420 597 374 063
Emaillucie.mala@fno.cz

Vedoucí Odboru personální práce a mezd

×
PředchozíDalší
Načítání