Návštěvy hospitalizovaných pacientů jsou plošně povoleny. Návštěvní doba v areálu FN Ostrava v Ostravě - Porubě i v Léčebně pro dlouhodobě nemocné v Klokočově je denně od 15:00 do 18:00 hodin.

Na Klinice hematoonkologie a Oddělení plicních nemocí a tuberkulózy je nutné použití respirátoru FFP2.


Odběrová místa COVID - Registrace
Očkovací centrum COVID
Vaccination for self-payers
Informace
x
Důležité informace FNO

Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců FNO

FN Ostrava nabízí široké portfolio vzdělávacích programů, projektů a aktivit, a to jak pro své zaměstnance, tak pro externí lékařský či nelékařský zdravotnický personál. Oddělení vzdělávání zajišťuje a metodicky řídí systém vzdělávání ve FN Ostrava. Velkou prioritou je garance akreditovaných oborů specializačního vzdělávání, certifikovaných kurzů a akreditovaných kvalifikačních kurzů. Dalšími činnostmi jsou odborné praxe studentů a dotační program MZČR pro rezidenční místa.

 


Při předávání osobních údajů Fakultní nemocnici Ostrava subjekt údajů poskytuje souhlas se zpracováním osobních údajů dle Nařízení EP a Rady EU 2016/679. Právo subjektů údajů na ochranu a přístup k osobním údajům je zaručeno.

Pokud se subjekt údajů nestane zaměstnancem Fakultní nemocnice Ostrava, pak se předané osobní údaje po půl roce skartují. Další informace o ochraně osobních údajů jsou k dispozici na www.fno.cz.

Vedoucí oddělení vzdělávání
Ing. Lucie Malá
Telefon+420 597 374 063

EmailJavaScript@@bHVjaWUubWFsYUBmbm8uY3o%3D
×
PředchozíDalší
Načítání