Návštěvy hospitalizovaných pacientů jsou plošně povoleny. Návštěvní doba v areálu FN Ostrava v Ostravě - Porubě i v Léčebně pro dlouhodobě nemocné v Klokočově je denně od 15:00 do 18:00 hodin.

Na Klinice hematoonkologie a Oddělení plicních nemocí a tuberkulózy je nutné použití respirátoru FFP2.


Odběrová místa COVID - Registrace
Očkovací centrum COVID
Vaccination for self-payers
Informace
x
Důležité informace FNO

Odborné praxe studentů

Odborné praxe studentů jsou realizovány na základě smluvního vztahu mezi FNO a vysílající školou.

V případě zájmu o odbornou praxi na pracovištích Fakultní nemocnice Ostrava, se řiďte, prosím, dle následujícího postupu:

  1. Žadatel kontaktuje telefonicky či emailem zvolené pracoviště (vrchní sestra, sekretariát, zástupce přednosty pro VVČ) a domluví si termín praxe. Kontakty na jednotlivá pracoviště jsou uvedena na webových stránkách: https://www.fno.cz/kliniky-oddeleni-centra-ustavy.
  2. Žadatel vyplní Přihlášku na vzdělávací akci minimálně 4 týdny před zahájením praxe.
  3. Vyplněná přihláška je podkladem k vyhotovení Smlouvy o zajištění odborné praxe, popř. Přílohy ke smlouvě o zajištění odborné praxe. Smlouva je uzavírána mezi školou a Fakultní nemocnicí Ostrava. Smlouvu je třeba uzavřít a doručit před termínem odborné praxe.
  4. Týden před nástupem na praxi jsou studentovi zaslány organizační pokyny.
  5. Studentské praxe jsou bezplatné.

Poskytnutí informací pro studijní účely

Pokud potřebujete pro vypracování Vaší závěrečné práce provést sběr dat, resp. dotazníkové šetření na některém pracovišti Fakultní nemocnice Ostrava, vyplňte, prosím, Žádost o sběr dat, kterou odešlete na adresu Fakultní nemocnice Ostrava (Domov sester), sekretariát náměstkyně pro ošetřovatelskou péči nebo sekretariát náměstka pro léčebnou péči, 17. listopadu 1790/5, 708 52  Ostrava- Poruba.

Po doručení dokumentu bude Vaše žádost posouzena vedením FNO. O výsledku budete informováni. 


Kontaktní osoba pro studentské praxe
Mgr. Nikoleta Niklová
Telefon+420 597 372 292

EmailJavaScript@@bmlrb2xldGEubmlrbG92YUBmbm8uY3o%3D
Kontaktní osoba pro nelékařské obory:
Magda Polínková
Telefon+420 597 372 553

EmailJavaScript@@bWFnZGEucG9saW5rb3ZhQGZuby5jeg%3D%3D
Kontaktní osoba pro lékařské obory:
Eva Všetičková
Telefon+420 597 373 291

EmailJavaScript@@ZXZhLnZzZXRpY2tvdmFAZm5vLmN6
×
PředchozíDalší
Načítání