Odborné praxe studentů

A) Odborné praxe studentů jsou realizovány na základě smluvního vztahu mezi FNO a vysílající školou (mimo bod B).

V případě zájmu o odbornou praxi na pracovištích Fakultní nemocnice Ostrava, se řiďte, prosím, dle následujícího postupu:

  1. Žadatel kontaktuje emailem zvolené pracoviště (vrchní sestra, sekretariát, zástupce přednosty pro VVČ) a domluví si termín praxe. Kontakty na jednotlivá pracoviště jsou uvedeny na webových stránkách: odkazu.
  2. Žadatel vyplní Přihlášku (viz níže) na vzdělávací akci minimálně 4 týdny před zahájením praxe.
  3. Vyplněná přihláška je podkladem k vyhotovení Smlouvy o zajištění odborné praxe, popř. Přílohy ke smlouvě o zajištění odborné praxe. Smlouva je uzavírána mezi školou a Fakultní nemocnicí Ostrava. Řádně podepsanou smlouvu je třeba doručit před termínem odborné praxe. 
  4. Nejpozději týden před nástupem na praxi student obdrží základní informace k praxi a instrukce k absolvování e-learningového školení.  Po splnění všech povinných školení si student vygeneruje certifikát, který předkládá na vyžádání na pracovišti (v tištěné verzi nebo pdf např. v mobilu). Bez splnění povinného školení ve stanoveném rozsahu s platným certifikátem není možné na praxi nastoupit.
  5. Studentské praxe jsou bezplatné.

PŘIHLÁŠKA 

Kontaktní osoba pro studentské praxe
Mgr. Helena Noremberczyková
Telefon+420 597 374 043
Emailhelena.noremberczykova@fno.cz


B) Odborné praxe studentů pro vybrané vzdělávací instituce

 

Ostravská univerzita, Lékařská fakulta – lékařské obory

Kontakt viz www.osu.cz

 

Ostravská univerzita, Lékařská fakulta – nelékařské obory

Slezská univerzita, Fakulta veřejných politik

SZŠ a VOŠZ Ostrava

Kontaktní osoba: Mgr. Regina Molnárová  regina.molnarova@fno.cz

 

Vysoká škola báňská, Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství

Kontaktní osoba: Ing. Marek Gajovský, MBA  marek.gajovsky@fno.cz

×
PředchozíDalší
Načítání