Odborné praxe studentů

A) Odborné praxe studentů jsou realizovány na základě smluvního vztahu mezi FNO a vysílající školou (mimo bod B).

V případě zájmu o odbornou praxi na pracovištích Fakultní nemocnice Ostrava, se řiďte, prosím, dle následujícího postupu:

  1. Žadatel kontaktuje emailem zvolené pracoviště (vrchní sestra, sekretariát, zástupce přednosty pro VVČ) a domluví si termín praxe. Kontakty na jednotlivá pracoviště jsou uvedeny na webových stránkách: odkazu.
  2. Žadatel vyplní Přihlášku (viz níže) na vzdělávací akci minimálně 4 týdny před zahájením praxe.
  3. Vyplněná přihláška je podkladem k vyhotovení Smlouvy o zajištění odborné praxe, popř. Přílohy ke smlouvě o zajištění odborné praxe. Smlouva je uzavírána mezi školou a Fakultní nemocnicí Ostrava. Smlouvu je třeba uzavřít a doručit před termínem odborné praxe.
  4. Týden před nástupem na praxi jsou studentovi zaslány organizační pokyny.
  5. Studentské praxe jsou bezplatné.

PŘIHLÁŠKA 

Kontaktní osoba pro studentské praxe
Mgr. Helena Noremberczyková
Telefon+420 597 374 043
Emailhelena.noremberczykova@fno.cz


B) Odborné praxe studentů pro vybrané vzdělávací instituce

 

Ostravská univerzita, Lékařská fakulta – lékařské obory

Kontakt viz www.osu.cz

 

Ostravská univerzita, Lékařská fakulta – nelékařské obory

Slezská univerzita, Fakulta veřejných politik

SZŠ a VOŠZ Ostrava

Kontaktní osoba: Mgr. Regina Molnárová  regina.molnarova@fno.cz

 

Vysoká škola báňská, Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství

Kontaktní osoba: Ing. Marek Gajovský, MBA  marek.gajovsky@fno.cz


 

C) Poskytnutí informací pro studijní účely

Pokud potřebujete pro vypracování Vaší závěrečné práce provést sběr dat, resp. dotazníkové šetření na některém pracovišti Fakultní nemocnice Ostrava, vyplňte, prosím, Žádost o sběr dat (viz níže), kterou odešlete na adresu Fakultní nemocnice Ostrava (Domov sester), sekretariát náměstkyně pro ošetřovatelskou péči nebo sekretariát náměstka pro léčebnou péči, 17. listopadu 1790/5, 708 52  Ostrava- Poruba.

Po doručení dokumentu bude Vaše žádost posouzena vedením FNO. O výsledku budete informováni. 

ŽÁDOST O SBĚR DAT

 

Kontaktní osoba pro nelékařské obory:
Magda Polínková
Telefon+420 597 372 553
Emailmagda.polinkova@fno.cz
Kontaktní osoba pro lékařské obory:
Eva Všetičková
Telefon+420 597 373 291
Emaileva.vsetickova@fno.cz

×
PředchozíDalší
Načítání