Návštěvy hospitalizovaných pacientů jsou plošně povoleny. Návštěvní doba v areálu FN Ostrava v Ostravě - Porubě i v Léčebně pro dlouhodobě nemocné v Klokočově je denně od 15:00 do 18:00 hodin.

Na Klinice hematoonkologie a Oddělení plicních nemocí a tuberkulózy je nutné použití respirátoru FFP2.


Odběrová místa COVID - Registrace
Očkovací centrum COVID
Vaccination for self-payers
Informace
x
Důležité informace FNO

Odborné praxe nelékařských zdravotnických pracovníků

FNO byla udělena akreditace Ministerstva zdravotnictví České republiky pro specializační vzdělávání podle zákona podle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) ve znění pozdějších předpisů. Aktuální přehled akreditovaných oborů a certifikovaných kurzů naleznete v následujícím přehledu:

 • Nelékařská zdravotnická povolání 
 • Certifikované kurzy
  • Přehled
  • Intermitentní katetrizace
  • Funkční vyšetřovací metody plic
  • Specifická péče o pacienta s roztroušenou sklerózou

 

Stáže nelékařských zdravotnických pracovníků jsou realizovány na základě smluvního vztahu mezi FNO, vysílajícím zdravotnickým zařízením a účastníkem. V případě zájmu o odbornou praxi na pracovištích Fakultní nemocnice Ostrava, se řiďte, prosím, dle následujícího postupu:

 1. Žadatel kontaktuje telefonicky nebo e-mailem příslušné pracoviště FNO a dohodne si termín odborné praxe. Kontakty na jednotlivá pracoviště jsou uvedena na webových stránkách: https://www.fno.cz/kliniky-oddeleni-centra-ustavy.
 2. Žadatel vyplní Přihlášku na vzdělávací akci minimálně 4 týdny před zahájením odborné praxe.
 3. Na základě přihlášky je vyhotovena Smlouva o zajištění odborné praxe, která je zaslána zaměstnavateli. Smlouvu je třeba uzavřít a doručit před termínem zahájení odborné praxe.
 4. Žadateli je odeslána pozvánka na odbornou praxi s organizačními pokyny k nástupu a informacemi k platbě.
 5. Podmínkou nástupu na odbornou praxi je podepsání smlouvy a uhrazení poplatku za její absolvování.

Informace k ceníku vzdělávacích akcí naleznete: https://www.fno.cz/vzdelavani/cenik

 


×
PředchozíDalší
Načítání