Odborné praxe nelékařských zdravotnických pracovníků

FNO byla udělena akreditace Ministerstva zdravotnictví České republiky pro specializační vzdělávání podle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) ve znění pozdějších předpisů. Aktuální přehled akreditovaných oborů a certifikovaných kurzů naleznete v následujícím přehledu:

 

Stáže nelékařských zdravotnických pracovníků jsou realizovány na základě smluvního vztahu mezi FNO, vysílajícím zdravotnickým zařízením a účastníkem. V případě zájmu o odbornou praxi na pracovištích Fakultní nemocnice Ostrava, se řiďte, prosím, dle následujícího postupu:

  1. Žadatel kontaktuje telefonicky nebo e-mailem příslušné pracoviště FNO a dohodne si termín odborné praxe. Kontakty na jednotlivá pracoviště jsou uvedeny na webových stránkách: https://www.fno.cz/kliniky-oddeleni-centra-ustavy.
  2. Žadatel vyplní Přihlášku (viz níže) na vzdělávací akci minimálně 4 týdny před zahájením odborné praxe.
  3. Na základě přihlášky je vyhotovena Smlouva o zajištění odborné praxe, která je zaslána zaměstnavateli. Smlouvu je třeba uzavřít a doručit před termínem zahájení odborné praxe.
  4. Žadateli je odeslána pozvánka na odbornou praxi s organizačními pokyny k nástupu a informacemi k platbě.
  5. Podmínkou nástupu na odbornou praxi je podepsání smlouvy a uhrazení poplatku za její absolvování.
  6. Informace k ceníku vzdělávacích akcí naleznete: odkaz

PŘIHLÁŠKA


Kontaktní osoba pro odborné praxe nelékařských zdravotnických pracovníků
Bc. Veronika Klimešová
Telefon+420 597 373 357
Emailveronika.klimesova@fno.cz
Kontaktní osoba pro certifikované kurzy
Mgr. Helena Noremberczyková
Telefon+420 597 374 043
Emailhelena.noremberczykova@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání