BABY FRIENDLY HOSPITAL

 

"Podpora, ochrana a prosazování kojení" je celosvětovým programem UNICEF a Světové zdravotnické organizace (SZO), rozvíjeným a podporovaným od roku 1992 i v ČR. UNICEF na něm kromě Světové zdravotnické organizace spolupracuje i s dalšími mezinárodními organizacemi, např. s IBFAN (International Baby Food Action Network), WABA (Světová aliance pro podporu kojení) a dalšími.

ObrSoučástí tohoto programu pro období od narození dítěte do jeho propuštění z porodnice je iniciativa "Baby-Friendly Hospital Initiative" (BFHI). Statut Baby-Friendly Hospital, který z této iniciativy vyplývá, je na celém světě udělován nemocnicím, jejichž dětská, resp. novorozenecká oddělení splní kritéria, stanovená SZO pro podporu kojení jako jedné z hlavních podmínek optimálního vývoje dítěte - tzv. deset kroků k úspěšnému kojení.

Neonatologické oddělení Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava převzalo 14.10.2005 plaketu Baby Friendly Hospital. Fakultní nemocnice tak splnila všechna kritéria projektu. U zrodu tohoto programu ve FNO stála MUDr. Libuše Mrhačová, která také vypracovala celou strategii přístupu nemocnice ke kojení. K získání titulu a plakety BFH byla nutná spolupráce mezi oddělením neonatologie a porodnicko-gynekologické kliniky. V současnosti oddělení neonatologie postupuje podle zásad "10 kroků k úspěšnému kojení". K nim mimo jiné patří umožnit matkám a zdravým novorozencům první kontakt bezprostředně po porodu a přiložení novorozeněte k prsu půl hodiny po porodu. Dále je to kojení bez omezování délky a frekvence ve dne i v noci a samozřejmě roaming-in po celých 24 hodin.

ObrJde zejména o to, získat maminky, budoucí rodičky, aby jich co nejvíce kojilo své děti a pokud možno co nejdelší dobu. Snaha je podchytit vývoj dítěte již v prenatálním věku, hlavní úsilí je však zaměřeno na období ihned po narození dítěte a pokračuje i po propuštění matky s dítětem z nemocnice domů.

Velký důraz je v naší nemocnic kladen na kojení nezralých novorozenců, což je samozřejmě mnohem obtížnější, než u zdravých dětí. Daří se nám, že i nedonošené děti, které při narození váží necelý kilogram, opouštějí nemocnici plně kojené.

Naše sestry matkám trpělivě radí, vysvětlují a povzbuzují je. Po celou dobu pobytu se věnují dětem i maminkám tak, aby při odchodu domů se uměly o dítě postarat ve všech směrech, naučily se rozumět projevům dítěte, jeho potřebám a aby tak došlo k pevnému svazku mezi matkou a dítětem.

Deset kroků k úspěšnému kojení

  • mít písemně vypracovanou strategii přístupu ke kojení, která je rutinně předávána všem členům zdravotnického týmu,
  • školit veškerý zdravotnický personál v dovednostech nezbytných k provádění této strategie,
  • informovat všechny těhotné ženy o výhodách a technice kojení,
  • umožnit matkám zahájit kojení do půl hodiny po porodu,
  • ukázat matkám způsob kojení a udržení laktace i pro případ, kdy jsou odděleny od svých dětí,
  • nepodávat novorozencům žádnou potravu ani nápoje kromě mateřského mléka, s výjimkou lékařsky indikovaných případů,
  • umožnit matkám a dětem zůstat pohromadě 24 hodin denně (rooming-in),
  • podporovat kojení podle potřeby dítěte (nikoli podle předem stanoveného časového harmonogramu),
  • nedávat kojeným novorozencům žádné náhražky, šidítka, dudlíky apod.,
  • povzbuzovat zakládání dobrovolných skupin matek pro podporu kojení a upozorňovat na ně matky při propouštění z porodnice (breast-feeding support groups).
×
PředchozíDalší
Načítání