Návštěvy hospitalizovaných pacientů jsou plošně povoleny. Návštěvní doba v areálu FN Ostrava v Ostravě - Porubě i v Léčebně pro dlouhodobě nemocné v Klokočově je denně od 15:00 do 18:00 hodin.

Na Klinice hematoonkologie a Oddělení plicních nemocí a tuberkulózy je nutné použití respirátoru FFP2.


Odběrová místa COVID - Registrace
Očkovací centrum COVID
Vaccination for self-payers
Informace
x
Důležité informace FNO

Absolventský program

LÉKAŘI

Fakultní nemocnice OSTRAVA připravila společně s Lékařskou fakultou Ostravské univerzity. Absolventský program na roky 2022/2023. Nabízíme pracovat na nejprestižnějším medicínském pracovišti v Moravskoslezském kraji. Díky absolventskému programu získáte pracovní místo s perspektivou zařadit se do stálého týmu lékařů špičkového zdravotnického a vědeckého zařízení a s možností rozšířit si vědomosti v oblastech úzce propojených s medicínskou praxí.

 

NELÉKAŘI

připravujeme...


Při předávání osobních údajů Fakultní nemocnici Ostrava subjekt údajů poskytuje souhlas se zpracováním osobních údajů dle Nařízení EP a Rady EU 2016/679. Právo subjektů údajů na ochranu a přístup k osobním údajům je zaručeno.

Pokud se subjekt údajů nestane zaměstnancem Fakultní nemocnice Ostrava, pak se předané osobní údaje po půl roce skartují. Další informace o ochraně osobních údajů jsou k dispozici na www.fno.cz.

Informace o volných místech/ nábor všech kategorií zaměstnanců/ realizace nástupního procesu:
Vedoucí oddělení zaměstnanosti a péče o zaměstnance
Ing. Tereza Lyčková, MBA
Telefon+420 597 373 372

EmailJavaScript@@dGVyZXphLmx5Y2tvdmFAZm5vLmN6
Referentka - Oddělení zaměstnanosti a péče o zaměstnance
Ing. Ivana Heraltová, MBA
Telefon+420 597 372 247

EmailJavaScript@@aXZhbmEuaGVyYWx0b3ZhQGZuby5jeg%3D%3D
Referentka - Oddělení zaměstnanosti a péče o zaměstnance
Ing. Iveta Höhnová
Telefon+420 597 372 517

EmailJavaScript@@aXZldGEuaG9obm92YUBmbm8uY3o%3D
Náměstkyně ředitele pro personální řízení:
Náměstkyně ředitele pro personální řízení
Ing. Radka Naňáková, MBA
Telefon+420 597 374 048

EmailJavaScript@@cmFka2EubmFuYWtvdmFAZm5vLmN6
Sekretariát personálního náměstka / správa bonusového programu/ kontaktní osoba pro spolupráci se společností Heimstaden:
×
PředchozíDalší
Načítání