Rychlý kontakt (ústředna) 597 371 111

597  371  111 - 738  141  111
TESTOVÁNÍ / OČKOVÁNÍ
703  168  466 / 704  682  540

Ústav patologie FNO a LF OU

Ústav patologie je pracoviště s akreditací 2. stupně ve Fakultní nemocnici v Ostravě, které zajišťuje služby v celém rozsahu oboru patologické anatomie pro vlastní nemocnici, ale také pro některá další zdravotnická zařízení mimo rámec FNO v celkové spádové oblasti s více než 1 500 000 obyvatel.

Naše přístrojové vybavení, tým kvalifikovaných lékařů a specializovaných laborantek zajišťuje co nejpřesnější bioptickou a cytologickou diagnostiku. Používáme klasické i moderní vyšetřovací postupy (imunohistochemie, histochemie, imunofluorescence, elektronová mikroskopie, počítačová analýza obrazu), využíváme možností telepatologie.

Spolupracujeme s molekulárně-genetickou laboratoří a oddělením patologie CGB laboratoře a.s. v Ostravě, Laboratoře AGEL a.s., ústavy patologie Fakultních nemocnic v Olomouci, Praze, Plzni, Brně a některými odděleními patologie v našem regionu.
Ústav patologie je zaměřen převážně na zdravotnickou činnost, ale i na činnost pedagogickou a vědecko-výzkumnou ve spolupráci s LF OU a VŠB.

Ústav patologie FNO je akreditován Českým institutem pro akreditace o.p.s. podle ČSN EN ISO 15189:2013.


thumb_osvedceni_o_akreditaci

Klikněte pro více informací
Kancelář, informace pro pozůstalé 597 372 311
Laboratoře 597 372 302

Přednosta

doc. MUDr. et MVDr. Jozef Škarda, Ph.D., Ph.D.

Tel: 597 372 305
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Vedoucí laborant

Mgr. Jana Vaculová, Ph.D.

Tel: 597 372 323
Mob: 603 910 678
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Zástupce přednosty pro LP

MUDr. Vladimír Židlík, M.I.A.C., MBA

Tel: 597 372 301
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript