Patologie mléčné žlázy

 

Na našem pracovišti vyšetřujeme vzorky mléčné žlázy ze širšího spektra odběrů. Jde jednak o cytologická vyšetření, např. sekretů z bradavky, z punkcí suspektních útvarů, dále vzorky odebírané formou punkční biopsie, tzv. core-cut biopsie (CCB) a v neposlední řadě též z větších resekátů (kvadrantektomie, lumpektomie), resp. kompletních mastektomií.

I když jde v prvé řadě o zjištění přítomnosti maligního tumoru, vyšetřované léze zahrnují šíři diagnóz od benigních procesů (např. adenózy, mastopatie, hyperplázie, fibroadenomy) po maligní nádorové léze.

Součástí vyšetření je co nejpřesnější morfologický popis vyšetřovaného vzorku, v případě maligních tumorů stanovení diferenciace (grading dle Nottinghamské klasifikace) a následné vyhodnocení exprese ženských hormonálních receptorů (estrogen, progesteron), se kterými současně hodnotíme expresi onkoproteinu c-erb s využitím speciálních imunohistochemických protilátek.

Dle předepsaných guidelines v jistých případech pokračujeme vyšetřením onkoproteinu Her2/neu a molekulárně genetickým vyšetřením FISH (fluorescenční in situ hybridizace), které zasíláme do spolupracujících referenčních laboratoří (Laboratoře AGEL, CGB laboratoř).

Samotné bioptické vyšetření od přijetí vzorku po konečnou diagnózu včetně imunohistochemického vyšetření trvá obvykle cca 3-4 dny.

×
PředchozíDalší
Načítání