Rychlý kontakt (ústředna) 597 371 111

597  371  111 - 738  141  111
TESTOVÁNÍ / OČKOVÁNÍ
703 168 468 / 800 720 210

Neuropatologie

(MUDr. Mária Wozniaková, prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D.)

Naše pracoviště je součástí komplexního neuroonkologického centra ve FNO, kde spolupracujeme s neurochirurgy, radiology a onkology a v týdenních intervalech se účastníme multidisciplinárních seminářů. Ročně provádíme cca 500 bioptických vyšetření primárních a metastatických nádorů CNS včetně páteře a odběrů z endoskopické chirurgie baze lební (operace hypofýzy, atd.), a to i u dětských pacientů. K jejich přesné diagnostice využíváme široký panel imunohistochemických vyšetření. Provádíme i peroperační vyšetření na zmrzlo.

V týmové spolupráci s CGB laboratoří a.s. využíváme u primárních nádorů (gliomy a meningiomy) molekulárně genetické vyšetření k predikci jejich chování (kodelece 1p19q, IDH status, kombinovaná delece 1p a monozomie 14) a odpovědi na léčbu (metylace MGMT).

Kancelář, informace pro pozůstalé 597 372 311
Laboratoře 597 372 302

Přednosta

doc. MUDr. et MVDr. Jozef Škarda, Ph.D., Ph.D.

Tel: 597 372 305
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Vedoucí laborant

Mgr. Jana Vaculová, Ph.D.

Tel: 597 372 323
Mob: 603 910 678
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Zástupce přednosty pro LP

MUDr. Vladimír Židlík, M.I.A.C., MBA

Tel: 597 372 301
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript