Rychlý kontakt (ústředna) 597 371 111

+420 597  371  111
+420 738  141  111

Historie

patolka

1958 – tento rok je možné považovat za rozvoj moderní patologie na území Ostravy, která byla situována v nemocnici Ostrava-Zábřeh pod vedením doc. MUDr. Čestmíra Dvořáčka. Dochází k rozvoji patologie v celém kraji, zakládají se nové primariáty v okresních nemocnicích.

1980 – po odchodu doc. Dvořáčka do důchodu se novým vedoucím oddělení patologie stává doc. MUDr. Jaroslav Horáček, CSc., jeho zástupcem byl MUDr. Jan Nieslanik, vedoucí laborantkou pak Marie Zajícová.

1989 – novým přednostou ústavu se stal MUDr. Romuald Čuřík, jeho zástupkyní MUDr. Jana Dvořáčková, vedoucí laborantkou je stále Marie Zajícová.

1993 – došlo k přesunu oddělení patologie z nemocnice Ostrava-Zábřeh do Fakultní nemocnice Ostrava. Slavnostní otevření proběhlo v červnu tohoto roku.

2007 – v květnu se přednostou ústavu stává MUDr. Jana Dvořáčková, PhD. V červnu je Ústav patologie sloučen s Cytobioptickou laboratoří, která do té doby sídlila v nemocnici Ostrava-Zábřeh, kde vedoucí laborantkou byla Mgr. Jana Vaculová.

2018 – v červenci dochází k okamžitému odvolání doc. Dvořáčkové. Ústav patologie dočasně vede její zástupkyně MUDr. Radoslava Tomanová, po ní přebírá krátce vedení doc. Horáček.

2019 – od ledna byl vykonáváním funkce přednosty ústavu pověřen MUDr. Vladimír Židlík, MIAC, vedoucí laborantkou je Mgr. Jana Vaculová, PhD.

2020 – vedení ústavu beze změn. Po proběhlých zásadních personálních fluktuacích v uplynulých letech, kdy z ústavu za minulého vedení odešlo několik atestovaných patologů, se personální situaci podařilo částečně stabilizovat.


Kancelář, informace pro pozůstalé 597 372 311
Laboratoře 597 372 302

Pověřen funkcí přednosty

MUDr. Vladimír Židlík, M.I.A.C.

Tel: 597 372 301
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Vedoucí laborant

Mgr. Jana Vaculová, Ph.D.

Tel: 597 372 323
Mob: 603 910 678
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript