Rychlý kontakt (ústředna) 597 371 111

597  371  111 - 738  141  111
TESTOVÁNÍ / OČKOVÁNÍ
703 168 468 / 800 720 210

Historie

patolka

1958 – tento rok je možné považovat za rozvoj moderní patologie na území Ostravy, která byla situována v nemocnici Ostrava-Zábřeh pod vedením doc. MUDr. Čestmíra Dvořáčka. Dochází k rozvoji patologie v celém kraji, zakládají se nové primariáty v okresních nemocnicích.

1980 – po odchodu doc. Dvořáčka do důchodu se novým vedoucím oddělení patologie stává doc. MUDr. Jaroslav Horáček, CSc., jeho zástupcem byl MUDr. Jan Nieslanik, vedoucí laborantkou pak Marie Zajícová.

1989 – novým přednostou ústavu se stal MUDr. Romuald Čuřík, jeho zástupkyní MUDr. Jana Dvořáčková, vedoucí laborantkou je stále Marie Zajícová.

1993 – došlo k přesunu oddělení patologie z nemocnice Ostrava-Zábřeh do Fakultní nemocnice Ostrava. Slavnostní otevření proběhlo v červnu tohoto roku.

2007 – v květnu se přednostou ústavu stává MUDr. Jana Dvořáčková, PhD. V červnu je Ústav patologie sloučen s Cytobioptickou laboratoří, která do té doby sídlila v nemocnici Ostrava-Zábřeh, kde vedoucí laborantkou byla Mgr. Jana Vaculová.

2018 – v červenci dochází k okamžitému odvolání doc. Dvořáčkové. Ústav patologie dočasně vede její zástupkyně MUDr. Radoslava Tomanová, po ní přebírá krátce vedení doc. Horáček.

2019 – od ledna byl vykonáváním funkce přednosty ústavu pověřen MUDr. Vladimír Židlík, MIAC, vedoucí laborantkou je Mgr. Jana Vaculová, PhD.

2020 – vedení ústavu beze změn. Po proběhlých zásadních personálních fluktuacích v uplynulých letech, kdy z ústavu za minulého vedení odešlo několik atestovaných patologů, se personální situaci podařilo částečně stabilizovat. Od září se novým přednostou ústavu stává doc. MUDr. MVDr. Jozef Škarda, Ph.D., Ph.D. .


Kancelář, informace pro pozůstalé 597 372 311
Laboratoře 597 372 302

Přednosta

doc. MUDr. et MVDr. Jozef Škarda, Ph.D., Ph.D.

Tel: 597 372 305
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Vedoucí laborant

Mgr. Jana Vaculová, Ph.D.

Tel: 597 372 323
Mob: 603 910 678
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Zástupce přednosty pro LP

MUDr. Vladimír Židlík, M.I.A.C., MBA

Tel: 597 372 301
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript