Historie

 

patolka

 

1958– tento rok je možné považovat za rozvoj moderní patologie na území Ostravy, která byla situována v nemocnici Ostrava-Zábřeh pod vedením doc. MUDr. Čestmíra Dvořáčka. Dochází k rozvoji patologie v celém kraji, zakládají se nové primariáty v okresních nemocnicích.

1980 – po odchodu doc. Dvořáčka do důchodu se novým vedoucím oddělení patologie stává doc. MUDr. Jaroslav Horáček, CSc., jeho zástupcem byl MUDr. Jan Nieslanik, vedoucí laborantkou pak Marie Zajícová.

1989 – novým přednostou ústavu se stal MUDr. Romuald Čuřík, jeho zástupkyní MUDr. Jana Dvořáčková, vedoucí laborantkou je stále Marie Zajícová.

1993 – došlo k přesunu oddělení patologie z nemocnice Ostrava-Zábřeh do Fakultní nemocnice Ostrava. Slavnostní otevření proběhlo v červnu tohoto roku.

2007 – v květnu se přednostou ústavu stává MUDr. Jana Dvořáčková, PhD. V červnu je Ústav patologie sloučen s Cytobioptickou laboratoří, která do té doby sídlila v nemocnici Ostrava-Zábřeh, kde vedoucí laborantkou byla Mgr. Jana Vaculová.

2018 – v červenci dochází k okamžitému odvolání doc. Dvořáčkové. Ústav patologie dočasně vede její zástupkyně MUDr. Radoslava Tomanová, po ní přebírá krátce vedení doc. Horáček.

2019 – od ledna byl vykonáváním funkce přednosty ústavu pověřen MUDr. Vladimír Židlík, MIAC, vedoucí laborantkou je Mgr. Jana Vaculová, PhD.

2020 – vedení ústavu beze změn. Po proběhlých zásadních personálních fluktuacích v uplynulých letech, kdy z ústavu za minulého vedení odešlo několik atestovaných patologů, se personální situaci podařilo částečně stabilizovat. Od září se novým přednostou ústavu stává doc. MUDr. MVDr. Jozef Škarda, Ph.D., Ph.D.

2021 – k 15.9.2021 vznikl Ústav klinické a molekulární patologie a lékařské genetiky - sloučením stávajících pracovišť Ústavu patologie a Oddělení lékařské genetiky. Přednostou je doc. MUDr. MVDr. Jozef Škarda, Ph.D. et Ph.D. a vedoucí laborantkou Mgr. Jana Vaculová, Ph.D. Primářem Oddělení klinické a molekulární patologie je MUDr. Vladimír Židlík, MBA, MIAC a primářkou Oddělení lékařské genetiky MUDr. Andrea Gřegořová. Na podzim 2021 pracoviště získává akreditaci ČIA a žádá o statut referenční laboratoře pro stanovení prediktivních markerů.

2022 – Ústav klinické a molekulární patologie a lékařské genetiky je zařazen mezi referenční laboratoře pro provádění výkonů prediktivní diagnostiky.

×
PředchozíDalší
Načítání