Historie

 

patolka

 

1958– tento rok je možné považovat za rozvoj moderní patologie na území Ostravy, která byla situována v nemocnici Ostrava-Zábřeh pod vedením doc. MUDr. Čestmíra Dvořáčka. Dochází k rozvoji patologie v celém kraji, zakládají se nové primariáty v okresních nemocnicích.

1980 – po odchodu doc. Dvořáčka do důchodu se novým vedoucím oddělení patologie stává doc. MUDr. Jaroslav Horáček, CSc., jeho zástupcem byl MUDr. Jan Nieslanik, vedoucí laborantkou pak Marie Zajícová.

1989 – novým přednostou ústavu se stal MUDr. Romuald Čuřík, jeho zástupkyní MUDr. Jana Dvořáčková, vedoucí laborantkou je stále Marie Zajícová.

1993 – došlo k přesunu oddělení patologie z nemocnice Ostrava-Zábřeh do Fakultní nemocnice Ostrava. Slavnostní otevření proběhlo v červnu tohoto roku.

2007 – v květnu se přednostou ústavu stává MUDr. Jana Dvořáčková, PhD. V červnu je Ústav patologie sloučen s Cytobioptickou laboratoří, která do té doby sídlila v nemocnici Ostrava-Zábřeh, kde vedoucí laborantkou byla Mgr. Jana Vaculová.

2018 – v červenci dochází k odvolání doc. Dvořáčkové, které však bylo na základě rozhodnutí soudů  neoprávněné. FN Ostrava pravomocná rozhodnutí soudu plně respektuje. Za pochybení tehdejšího vedení FN Ostrava se MUDr. Jiří Havrlant, MHA, ředitel FN Ostrava, doc. MUDr. Janě Dvořáčkové, Ph.D., MIAC velice omlouvá.

2019 – od ledna byl vykonáváním funkce přednosty ústavu pověřen MUDr. Vladimír Židlík, MIAC, vedoucí laborantkou je Mgr. Jana Vaculová, PhD.

2020 – vedení ústavu beze změn. Po proběhlých zásadních personálních fluktuacích v uplynulých letech, kdy z ústavu za minulého vedení odešlo několik atestovaných patologů, se personální situaci podařilo částečně stabilizovat. Od září se novým přednostou ústavu stává doc. MUDr. MVDr. Jozef Škarda, Ph.D., Ph.D.

2021 – k 15.9.2021 vznikl Ústav klinické a molekulární patologie a lékařské genetiky - sloučením stávajících pracovišť Ústavu patologie a Oddělení lékařské genetiky. Přednostou je doc. MUDr. MVDr. Jozef Škarda, Ph.D. et Ph.D. a vedoucí laborantkou Mgr. Jana Vaculová, Ph.D. Primářem Oddělení klinické a molekulární patologie je MUDr. Vladimír Židlík, MBA, MIAC a primářkou Oddělení lékařské genetiky MUDr. Andrea Gřegořová. Na podzim 2021 pracoviště získává akreditaci ČIA a žádá o statut referenční laboratoře pro stanovení prediktivních markerů.

2022 – Ústav klinické a molekulární patologie a lékařské genetiky je zařazen mezi referenční laboratoře pro provádění výkonů prediktivní diagnostiky.

×
PředchozíDalší
Načítání