Molekulárně genetická diagnostika

 

Molekulární patologie využívá širokou škálu molekulárně genetických a cytogenetických diagnostických metod pro vyšetřování prediktivních a prognostických markerů u nádorových onemocnění. Pracoviště je akreditováno Českým institutem pro akreditaci o.p.s. podle ČSN EN ISO 15189:2013 a má status referenční laboratoře pro provádění výkonů prediktivní diagnostiky.

Seznam prováděných vyšetření (metody)

KARCINOM PRSU

 • Amplifikace genu HER2/ERBB2 (fluorescenční in situ hybridizace)
 • Prediktivní testování u karcinomu prsu - DNA panel (NGS)
 • Prediktivní testování u karcinomu prsu - RNA panel (NGS)

 

KARCINOM ŽALUDKU

 • Amplifikace genu HER2/ERBB2 (fluorescenční in situ hybridizace)

 

NSCLC

 • Přestavby genu ALK (fluorescenční in situ hybridizace)
 • Přestavby genu ROS1 (fluorescenční in situ hybridizace)
 • Mutace genu EGFR (reverzní hybridizace, real-time PCR IDYLLA, NGS)
 • Prediktivní testování u NSCLC - DNA panel (NGS)
 • Prediktivní testování u NSCLC - RNA panel (NGS)

 

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM

 • Mutace genu KRAS (reverzní hybridizace, real-time PCR IDYLLA, NGS)
 • Mutace genu NRAS (reverzní hybridizace, real-time PCR IDYLLA, NGS)
 • Mutace genu BRAF (reverzní hybridizace, real-time PCR IDYLLA, NGS)
 • Prediktivní testování u kolorektálního karcinomu - DNA panel (NGS)
 • Prediktivní testování u kolorektálního karcinomu - RNA panel (NGS)

 

MELANOMY

 • Mutace genu BRAF (reverzní hybridizace, real-time PCR IDYLLA, NGS)

 

LYMFOMY

 • Klonální přestavby IgH, IgL, IgK a TCR (PCR s následnou heteroduplexní analýzou)
 • DLBCL – zlom genu MYC, BCL2 a BCL6
 • FL – translokace t (14;18) (q32;q21)
 • Mantle cell lymfom – translokace t (11;14) (q13;q32) 
 • Anaplastický velkobuněčný lymfom – zlom genu ALK
 • MALT lymfom – zlom genu MALT, translokace t (11;18)(q21;q21)
 • SSL - del 11q23; trizomie 12, del 13q14, del 17p13

 

KARCINOMY NEZNÁMÉHO PŮVODU

 • Prediktivní testování u nádorů neznámého primárního zdroje a dalších solidních nádorů -
  DNA panel (NGS)
 • Prediktivní testování u nádorů neznámého primárního zdroje a dalších solidních nádorů -
  RNA panel (NGS)

NGS (Next Generation sequencing)

 

 

 

×
PředchozíDalší
Načítání