Patologie GIT

 

Vyšetřování patologických procesů v gastrointestinálním traktu patří mezi rutinně prováděná vyšetření na Oddělení klinické a molekulární patologie FNO. Ve spolupráci s interní klinikou vyšetřujeme převážně vzorky odebrané endoskopickým přístupem se zaměřením na zánětlivé léze GIT od jícnu po konečník jako jsou ezofagitidy, gastritidy se stanovením kolonizace Helicobacter pylori, glutenové enteropatie, ulcerozní kolitidy a Crohnova choroba. Na žádost kliniků u střevních zánětlivých procesů stanovujeme přítomnost CMV jednak imunohistochemicky a následně ověřením pomocí PCR zasláním vzorku na Zdravotní ústav Ostrava.

Další širší oblastí vyšetření jsou prekancerozní léze GIT (dysplázie, adenomy) nebo již samotné maligní tumory epitelového (adenokarcinomy), mezenchymálního (GIST) i hematologického původu (lymfomy).

Ve spolupráci s chirurgickou klinikou pak vyšetřujeme převážně velké resekáty, nejčastěji s maligní etiologií hlavně z oblastí tlustého střeva i žlučových cest.

Součástí vyšetření adenokarcinomů jsou RAS mutace vyšetřované v naší spolupracující referenční laboratoři (CGB laboratoř) a na vyžádání klinikem též vyšetření proteinů mikrosatelitové instability (MSI) prováděné imunohistochemickými metodami na našem pracovišti. 

×
PředchozíDalší
Načítání