Kurz gynekologické cytologie

 

V součinnosti s ústavem klinické a molekulární patologie a lékařské genetiky LF Ostravské univerzity se naši pracovníci podílí na výuce v certifikovaném kurzu Gynekologická cytologie.

Ostravská univerzita získala první akreditaci pro výuku cytotechnologie zaměřenou na cervikovaginální cytologii v rámci screeningu karcinomu děložního hrdla v roce 1991. Opakovaně se daří akreditaci obhajovat a do roku 2019 kurz absolvovalo už 398 účastníků.

Oddělení klinické a molekulární patologie lékařské genetiky LF OU se dlouhodobě věnuje onkologické cytologické diagnostice. Pracovní tým zahrnuje 12 odborníků z oborů patologie, gynekologie, imunologie, genetiky, histologie a kvalifikované laboratorní pracovníky. Kurzy byly dříve uskutečňovány v objektu patologie LF OU v Ostravě – Zábřehu v mikroskopickém sále, později se přesunuly do prostor FN Ostrava. O účast v kurzu je stále velký zájem, protože certifikát MZ ČR po ukončení tohoto kurzu opravňuje podílet se na cervikovaginálním screeningu. Touto aktivitou se Ústav klinické a molekulární patologie a lékařské genetiky zařadil mezi významná centra v ČR, která se podílí na prevenci nádorových onemocnění.

V současné době je o výuku Gynekologické cytodiagnostiky velký zájem, i když cytologické laboratoře pro gynekologickou cytologii se nachází převážně v privátních organizacích.

 

  • Click to enlarge vzdelavaci-akce-000.jpg
  • Click to enlarge vzdelavaci-akce-003.jpg
  • Click to enlarge vzdelavaci-akce-004.jpg
  • Click to enlarge vzdelavaci-akce-005.jpg
  • Click to enlarge vzdelavaci-akce-006.jpg
×
PředchozíDalší
Načítání