Rychlý kontakt (ústředna) 597 371 111

597  371  111 - 738  141  111
TESTOVÁNÍ / OČKOVÁNÍ
703 168 468 / 800 720 210

Kurz gynekologické cytologie

V součinnosti s Ústavem patologie LF Ostravské univerzity se naši pracovníci podílí na výuce v certifikovaném kurzu Gynekologická cytologie.

Ostravská univerzita získala první akreditaci pro výuku cytotechnologie zaměřenou na cervikovaginální cytologii v rámci screeningu karcinomu děložního hrdla v roce 1991. Opakovaně se daří akreditaci obhajovat a do roku 2019 kurz absolvovalo už 398 účastníků.

Ústav patologie LF OU se dlouhodobě věnuje onkologické cytologické diagnostice. Pracovní tým zahrnuje 12 odborníků z oborů patologie, gynekologie, imunologie, genetiky, histologie a kvalifikované laboratorní pracovníky. Kurzy byly dříve uskutečňovány v objektu Ústavu patologie LF OU v Ostravě – Zábřehu v mikroskopickém sále, později se přesunuly do prostor Ústavu patologie FN Ostrava. O účast v kurzu je stále velký zájem, protože certifikát MZ ČR po ukončení tohoto kurzu opravňuje podílet se na cervikovaginálním screeningu. Touto aktivitou se Ústav patologie zařadil mezi významná centra v ČR, která se podílí na prevenci nádorových onemocnění.

V současné době je o výuku Gynekologické cytodiagnostiky velký zájem, i když cytologické laboratoře pro gynekologickou cytologii se nachází převážně v privátních organizacích.

Kancelář, informace pro pozůstalé 597 372 311
Laboratoře 597 372 302

Přednosta

doc. MUDr. et MVDr. Jozef Škarda, Ph.D., Ph.D.

Tel: 597 372 305
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Vedoucí laborant

Mgr. Jana Vaculová, Ph.D.

Tel: 597 372 323
Mob: 603 910 678
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Zástupce přednosty pro LP

MUDr. Vladimír Židlík, M.I.A.C., MBA

Tel: 597 372 301
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript