Nefropatologie

 

(MUDr. Pavel Hurník)

Provádíme histopatologické vyšetření renálních biopsií zejména transplantovaných ledvin. V rámci tohoto posouzení jsou sledovány změny asociované s rejekcí graftu příjemcem. Jsou sledovány změny typické pro rejekci akutní nebo chronickou. Pomocí imunohistochemického a imunofluorescenčního vyšetření je pozorována přítomnost depozit podjednotky komplementu C4d typickou pro humorální rejekci. Specifická stromální, intratubulární kulatobuněčná celulizace či vaskulární postižení typické pro rejekci celulární a další histopatologické znaky jsou sledovány pomocí optimalizovaných histochemických barvení, převzatých z Pracoviště klinické a transplantační patologie, IKEM, Praha. Součásti standardního protokolu je IHC barvení na průkaz polyomaviru ev. CMV. Zpracovaný materiál je pravidelně konzultován na Ústavu klinické a molekulární patologie FN Olomouc.

 

  • Click to enlarge nefropatologie-000.jpg
  • Click to enlarge nefropatologie-001.jpg
  • Click to enlarge nefropatologie-002.jpg
  • Click to enlarge nefropatologie-003.jpg
×
PředchozíDalší
Načítání