Elektronová mikroskopie

 

(doc. MUDr. Jaroslav Horáček, CSc., MUDr. Dušan Žiak)

Elektronová mikroskopie byla prováděna v rámci oboru Patologie ve Fakultní nemocnici Ostrava - Zábřeh již od roku 1983. S výstavbou nového objektu Ústavu patologie, v areálu Fakultní nemocnice v Ostravě - Porubě, jehož činnost byla zahájena v roce 1993, byla tato metodika nadále využívána a dále rozvíjena i zde.

Elektronová mikroskopie je nadstandardním laboratorním vyšetřením, prováděným převážně v nemocnici fakultního typu. Značného rozvoje dosahovala v ČR zejména v 80. a 90. letech. Tato metoda vyžaduje značné finanční náklady na provoz a značné nároky na odbornost laboratorních pracovníků i lékařů.

Transmisní elektronová mikroskopie se na našem pracovišti zaměřovala převážně na obor nefrologické patologie. Později bylo této metody využito v onkologické diagnostice, v hodnocení patologických procesů nervového systému a v patologii metabolických chorob. V současné době se naše pracoviště zaměřuje na využití této metody při vyšetření svalových biopsií. Dále se zaměřujeme na vyšetření plicních nádorů, střevních biopsií a různých patologických agens (např. Tropheryma whipplei). Snažíme se také hledat určité souvislosti mezi onkologickou cytologií, imunohistochemickými metodami a elektronovou mikroskopií.

Ročně na našem pracovišti zpracujeme pomocí transmisní elektronové mikroskopie okolo 50 případů. Časové zpracování jednotlivých případů je náročné a vyžaduje delší časový interval ke stanovení diagnózy. Zpracování materiálu probíhá v úzké spolupráci mezi laboratorním pracovníkem a lékařem. Elektronová mikroskopie pomáhá v diferenciální diagnostice blíže určit histogenezi nádorových a zánětlivých procesů, které nelze pozorovat běžným histopatologickým vyšetřením (např. Whippleova choroba aj.). Pomáhá k určení správné diagnózy u nálezů, které jsou limitovány nejednoznačností imunohistochemických metod (např. mezoteliom vs. adenokarcinom, neurosekreční tumory aj.). Jeden z posledních článků v této problematice prezentuje MUDr. Vladimír Židlík, MIAC, který se zabývá problematikou Gaucherovy choroby v kostní dřeni 16 leté dívky.

 

  • Click to enlarge elmigaucher.png
  • Click to enlarge elmigaucher_2.png
  • Click to enlarge elmik-000.jpg
  • Click to enlarge elmimezoteliom.png
  • Click to enlarge elmisval.png
×
PředchozíDalší
Načítání