Rychlý kontakt (ústředna) 597 371 111

597  371  111 - 738  141  111
TESTOVÁNÍ / OČKOVÁNÍ
703 168 468 / 800 720 210

Ceník placených služeb

ceník placených služeb
cena
uložení zemřelých v ústavu patologie - 1 den 400 Kč
kůže - névy, hemangiomy, fibroep, polypy, veruky 450 Kč
basaliom 800 Kč
melanom 4 850 Kč
dermatofibrom 950 Kč
endoskopický vzorek - normální nález 900 Kč
- benigní změny, zánět 1 200 Kč
- malignita 1 500 Kč
za každé další 2 vzorky 600 Kč


imunohistochemické vyšetření - za každý marker 525 Kč
veterinární vyšetření (biopsie, cytologie)
500 Kč
stanovení diagnózy 4. stupně obtížnosti z jiného pracoviště 4 670 Kč
Vyhledání a pořízení kopie zdravotnické dokumentace
- v rozsahu do 5 kopií 40 Kč
- v rozsahu do 30 kopií 150 Kč
- každá další kopie nad 30 kopírovaných stran 3 Kč

Částka za výkony zde neuvedené je individuálně vypočítána dle charakteru vyšetřovaného materiálu a konkrétních požadavků žadatele ve spolupráci s Útvarem náměstka ředitele pro ekonomiku a finance. Bližší informace podá vedoucí laborantka nebo sekretariát Ústavu patologie.

Kancelář, informace pro pozůstalé 597 372 311
Laboratoře 597 372 302

Přednosta

doc. MUDr. et MVDr. Jozef Škarda, Ph.D., Ph.D.

Tel: 597 372 305
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Vedoucí laborant

Mgr. Jana Vaculová, Ph.D.

Tel: 597 372 323
Mob: 603 910 678
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Zástupce přednosty pro LP

MUDr. Vladimír Židlík, M.I.A.C., MBA

Tel: 597 372 301
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript