Ceník placených služeb

  Cena
Manipulační poplatek za vyhledání a pořízení kopie zdravotnické dokumentace  
 - v rozsahu do 5 kopií 40 Kč
 - v rozsahu do 30 kopií 150 Kč
 - každá další kopie nad 30 kopírovaných stran 3 Kč
   
veterinární vyšetření (biopsie, cytologie) 500 Kč
uložení zemřelých na patologii – 1 den 500 Kč
stanovení diagnózy 4. stupně obtížnosti z jiného pracoviště 5 039 Kč
histologické vyšetření abortu 1 067 Kč
trombofilní mutace (FV Leiden, FII protrombin) 2 898 Kč
5 trombofilních mutací 5 162 Kč
cystická fibróza CFTR 9 690 Kč
spinální muskulární atrofie - SMN1, SMN2 7 425 Kč
vrozená ztráta sluchu GJB2 4 790 Kč
   
Neinvazivní prenatální testování/screening PANORAMA:  
TRISOMIE 13, 18, 21 a pohlavní chromozomy 9 500 Kč
TRISOMIE 13, 18, 21 a pohlavní chromozomy + DiGeorge syndrom 11 500 Kč
TRISOMIE 13, 18, 21 a pohlavní chromozomy + mikrodeleční panel 13 500 Kč
   
Výkony pro Ústav soudního lékařství (pro soudní znalce)  
- zmrazovací histologické vyš.pitevního materiálu 388,61 Kč
- stanovení bioptické diagnózy II. stupně 886,51 Kč
- technická komponenta mikroskop.vyšetření pitevního materiálu 716,50 Kč
celkem 1 991,62 Kč
   
specielní barvení složité 748,37 Kč
speciální barvení jednoduché 582,91 Kč
imunohistochemie (za každý marker z 1 bloku) 567,73 Kč

 

Částka za výkony zde neuvedené je individuálně vypočítána dle charakteru vyšetřovaného materiálu a konkrétních požadavků žadatele ve spolupráci s Útvarem náměstka ředitele pro ekonomiku a finance. Bližší informace podá vedoucí laborantka nebo sekretariát Oddělení klinické a molekulární patologie.

×
PředchozíDalší
Načítání