Rychlý kontakt (ústředna) 597 371 111

597  371  111 - 738  141  111
TESTOVÁNÍ / OČKOVÁNÍ
703 168 468 / 800 720 210

Spolupracující a konzultující pracoviště

Ústav klinické a molekulární patologie FN Olomouc

Ústav patologie FN Brno

Klinika dětské onkologie FN Brno

I.Patologicko – anatomický ústav LF MU, Brno

Ústav patologie 1. LF UK a VFN, Praha

Ústav patologie FN Královské Vinohrady

Ústav patologie a molekulární medicíny 2.LF UK a FN Motol

Pracoviště klinické a transplantační patologie IKEM Praha

Oddělení klinické patologie Ústav pro péči o matku a dítě Praha

Fingerlandův Ústav patologie Hradec Králové

CGB laboratoř a.s.

Nemocnice Atlas a.s. CGB laboratoř a.s. Zlín

AeskuLab Patologie laboratoř Praha

Bioptická laboratoř s.r.o. Plzeň

Centrum klinických laboratoří ZÚ se sídlem v Ostravě

Oddělení patologie a národní referenční laboratoř TSE-CJN Thomayerova nemocnice Laboratoře AGEL a.s.

Oddělení onkologické patologie Masarykův onkologický ústav

Kancelář, informace pro pozůstalé 597 372 311
Laboratoře 597 372 302

Přednosta

doc. MUDr. et MVDr. Jozef Škarda, Ph.D., Ph.D.

Tel: 597 372 305
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Vedoucí laborant

Mgr. Jana Vaculová, Ph.D.

Tel: 597 372 323
Mob: 603 910 678
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Zástupce přednosty pro LP

MUDr. Vladimír Židlík, M.I.A.C., MBA

Tel: 597 372 301
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript