Spolupracující a konzultující pracoviště

 

Ústav klinické a molekulární patologie FN Olomouc

Ústav patologie FN Brno

Klinika dětské onkologie FN Brno

I.Patologicko – anatomický ústav LF MU, Brno

Ústav patologie 1. LF UK a VFN, Praha

Ústav patologie FN Královské Vinohrady

Ústav patologie a molekulární medicíny 2.LF UK a FN Motol

Pracoviště klinické a transplantační patologie IKEM Praha

Oddělení klinické patologie Ústav pro péči o matku a dítě Praha

Fingerlandův Ústav patologie Hradec Králové

CGB laboratoř a.s.

Nemocnice Atlas a.s. CGB laboratoř a.s. Zlín

AeskuLab Patologie laboratoř Praha

Bioptická laboratoř s.r.o. Plzeň

Centrum klinických laboratoří ZÚ se sídlem v Ostravě

Oddělení patologie a národní referenční laboratoř TSE-CJN Thomayerova nemocnice Laboratoře AGEL a.s.

Oddělení onkologické patologie Masarykův onkologický ústav

×
PředchozíDalší
Načítání