Hematopatologie a biopsie kostní dřeně

 

(MUDr. Vladimír Židlík, MIAC)

Diagnostika hematologických onemocnění je velmi široká a zdaleka se netýká pouze běžného histologického vyšetření dodaných vzorků, i když morfologie je ve většině lézí stále vyšetřením nejdůležitějším. Jde o komplexní diagnostický proces, při kterém využíváme spolupráci se Spadia Lab (průtoková cytometrie).

Spektrum diagnóz zasahuje od reaktivních a zánětlivých lézí po maligní hematologická onemocnění typu leukémií a lymfomů, pro jejichž typizaci aplikujeme širokou paletu imunohistochemických protilátek, které neustále dle potřeby doplňujeme.

Provádíme také vyšetření kostní dřeně v celém spektru hematoonkologické diagnostiky pro Oddělení hematoonkologie nemocnice Havířov a dále v omezené míře pro Kliniku hematoonkologie FNO a Kliniku dětského lékařství FNO.

Je důležité poznamenat též spolupráci s konzultujícími pracovišti, kterými jsou v prvé řadě Ústav klinické a molekulární patologie FN Olomouc a dále Ústav patologie FN Brno (Bohunice). Od roku 2022 je pracoviště členem Kooperativní lymfomové skupiny.

 

  • Click to enlarge hemato-000.jpg
  • Click to enlarge hemato-001.jpg
  • Click to enlarge hemato-002.jpg
  • Click to enlarge hemato-003.jpg
×
PředchozíDalší
Načítání