Rychlý kontakt (ústředna) 597 371 111

597  371  111 - 738  141  111
TESTOVÁNÍ / OČKOVÁNÍ
703 168 468 / 800 720 210

Hematopatologie a biopsie kostní dřeně

(MUDr. Vladimír Židlík, MIAC)

Diagnostika hematologických onemocnění je velmi široká a zdaleka se netýká pouze běžného histologického vyšetření dodaných vzorků, i když morfologie je ve většině lézí stále vyšetřením nejdůležitějším. Jde o komplexní diagnostický proces, při kterém využíváme spolupráce se specializovanými laboratořemi, kterými jsou Spadia Lab (průtoková cytometrie) a CGB laboratoř (vyšetření klonality, cytogenetika a molekulární genetika).

Spektrum diagnóz zasahuje od reaktivních a zánětlivých lézí po maligní hematologická onemocnění typu leukémií a lymfomů, pro jejichž typizaci aplikujeme širokou paletu imunohistochemických protilátek, které neustále dle potřeby doplňujeme.

Provádíme také vyšetření kostní dřeně v celém spektru hematoonkologické diagnostiky pro Oddělení hematoonkologie nemocnice Havířov a dále v omezené míře pro Kliniku hematoonkologie FNO a Kliniku dětského lékařství FNO.

Je důležité poznamenat též spolupráci s konzultujícími pracovišti, kterými jsou v prvé řadě Ústav patologie FN Olomouc a dále Ústav patologie FN Brno (Bohunice).

Kancelář, informace pro pozůstalé 597 372 311
Laboratoře 597 372 302

Přednosta

doc. MUDr. et MVDr. Jozef Škarda, Ph.D., Ph.D.

Tel: 597 372 305
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Vedoucí laborant

Mgr. Jana Vaculová, Ph.D.

Tel: 597 372 323
Mob: 603 910 678
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Zástupce přednosty pro LP

MUDr. Vladimír Židlík, M.I.A.C., MBA

Tel: 597 372 301
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript