Rychlý kontakt (ústředna) 597 371 111

597  371  111 - 738  141  111
TESTOVÁNÍ / OČKOVÁNÍ
703 168 468 / 800 720 210

Fetopatologie

(MUDr. Patricie Delongová)

Je obor zaměřující se na studium patologie novorozence, plodu a placenty. Provádíme makroskopické a mikroskopické vyšetření s důrazem na rozpoznání vrozených anomálií, infekcí a patologických nálezů, které vedly ke komplikacím během těhotenství a porodu (preeklampsie, předčasný porod, růstová retardace plodu, smrt plodu nebo novorozence), a které mohou předpovídat možný výskyt následných komplikací. Počet povinných provedených pitev plodů a dětí je ročně kolem 100. Počet biopticky vyšetřených placent je v průměru  350 ročně.

Úzce spolupracujeme s lékaři z Oddělení lékařské genetiky, Porodnicko-gynekologické kliniky, Oddělení neonatologie a s dětskými kardiology při diagnostice vrozených vývojových vad a to zejména srdce a velkých cév. Kliničtí lékaři se účastní pitev komplexu srdce - plíce u potracených plodů s UZ prenatálně rozpoznanou vývojovou vadou a také u plodů se zvýšeným rizikem výskytu těchto vad (Downova, Edwardsova a Patauova syndromu a dalších chromozomálních vad). V diferenciální diagnostice vývojových vad zejména CNS nám také vydatně pomáhá mezioborová spolupráce s Ústavem radiodiagnostickým provádějícím prenatální MR.

Naším cílem je poskytnout přesné diagnostické informace, které mohou mít vliv na léčebnou péči o matku, dítě a na budoucí těhotenství.

Kancelář, informace pro pozůstalé 597 372 311
Laboratoře 597 372 302

Přednosta

doc. MUDr. et MVDr. Jozef Škarda, Ph.D., Ph.D.

Tel: 597 372 305
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Vedoucí laborant

Mgr. Jana Vaculová, Ph.D.

Tel: 597 372 323
Mob: 603 910 678
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Zástupce přednosty pro LP

MUDr. Vladimír Židlík, M.I.A.C., MBA

Tel: 597 372 301
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript