Grantová činnost

Grantová činnost

 • Institucionální podpora č. 12 RVO-FNOs/2017: Význam nádorové heterogenity u kolorektálního adenokarcinomu, hlavní řešitel MUDr. Mária Wozniaková(2017 – 2020)

 • Institucionální podpora č. 24 RVO-FNOs/2017: Přínos modifikovaného způsobu zpracování tekutého cytologického materiálu pro zkvalitnění diagnostiky a lepší výtěžnosti, hlavní řešitel Mgr. Jana Vaculová, Ph.D.(2017 - 2020)

 • Institucionální podpora č. 14 RVO-FNOs/2018: Prognostické a prediktivní faktory perineurální invaze spinocelulárního karcinomu hlavy a krku (HNSCC), hlavní řešitel MUDr. Marie Sporková, spoluřešitel: MUDr. Hurník et al.(2018 - 2021)

 • Institucionální podpora č. 10 RVO-FNOs/2018: Molekulární resekční okraje u spinocelulárních karcinomů orofaciální oblasti, hlavní řešitel MUDr. et MUDr. Jan Štembírek, Ph.D., spoluřešitel: MUDr. Hurník et al.(2018 - 2021)

 • Institucionální podpora 07/RVO-FNOs/2019: Identifikace rizikových faktorů recidivující respirační papilomatózy a jimi ovlivněných změn buněčného cyklu a lokální imunitní odpovědi, spoluřešitel MUDr. Pavel Hurník et al.(2019 – 2022)

 • AZV - NV19-08-00383 panelu č.P08 /2019: Prognostické a prediktivní markery invaze spinocelulárních karcinomů dutiny ústní a orofaryngu, spoluřešitel MUDr. Pavel Hurník et al.(hl. řešitel: Ústav živ. fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.)

 • AZV – NU20-08-00205 panelu č.P08/2020: Molekulární etiopatogeneze apikální periodontitidy a odontogenních cyst, externí spolupráce,Pavel Hurník et al.(hl. řešitel: Masarykova univerzita/Lékařská fakulta)

 • AZV – NU20-06-00489 panelu č.P06/2020: Nové metody analýzy procesů podílejících se na vzniku zubní ankylózy, spoluřešitel MUDr. Pavel Hurník et al.(hl. řešitel: Ústav živ. fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.)

 • Institucionální podpora 17/RVO-FNOs/2020: Nové prognostické a prediktivní markery u karcinomu prostaty, hlavní řešitel Mgr. Tereza Hulínová(2020 – 2023)

 • Institucionální podpora 24/RVO-FNOs/2020: L1CAM jako negativní prognostický faktor u časných stadií karcinomu čípku děložního, spoluřešitel MUDr. Vladimír Židlík, MIAC et al.(2020 – 2023)

 • Institucionální podpora 02/RVO-FNOs/2020: Využití multiparametrické MRI v diagnostice svalovinu infiltrujícího karcinomu močového měchýře, spoluřešitel MUDr. Vladimír Židlík, MIAC et al.(2020 – 2023)

 • IP 2/RVO-FNOs/2021: Tvorba workflow pro trojrozměrnou navigaci v reálném čase formou rozšířené reality v jaterní chirurgii, spoluřešitel: MVDr. Jozef Škarda, Ph.D. et Ph.D., MUDr. Vladimír Židlík, MBA, MIAC (hlavní řešitel: MUDr. Jan Roman

 • Projekt CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008441: Inovativní léčebné metody pohybového aparátu v úrazové chirurgii, spoluřešitel Mgr. Hana BielnikováVladimír Židlík, MIAC et al.(podpořen v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzvy číslo 02_17_049 - Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI (spolupráce TU VŠB, FNO a LF OU 2019 - 2022).

 • Institucionální podpora 08/RVO-FNOs/2021-23: Využití histotopogramu u lymfatických uzlin mezorekta u nemocných s karcinomem rekta v korelaci s výsledky magnetické rezonance, hlavní řešitel: doc. MUDr.et.MVDr. Jozef Škarda, Ph.D,Ph.D

 • Institucionální podpora 09//RVO-FNOs/2021-23: Nové prognostické markery EZH2 a H3K27me3 a jejich vztah ke kontrolním bodům imunitního systému PD-L1 u metastatického melanomu, hlavní řešitel: MUDr. Vladimír Židlík, MIAC, MBA

 • Institucionální podpora 16//RVO-FNOs/2021-23: Přítomnost plastových částic v plodové vodě a placentě u pacientek s předčasným předtermínovým odtokem plodové vody, spoluřešitel: MUDr. Patricie Delongová

 • Institucionální podpora 27//RVO-FNOs/2021-23: Vliv imunitní odpovědi a radiomiky na onkochirurgickou terapii spinocelulárního karcinomu dutiny ústní, spolupracující: MUDr. Pavel Hurník

 • 07/RVO-FNOs/2022: Validace biomarkerů u agresivních forem spinocelulárního karcinomu dutiny ústní, hlavní řešitel: hlavní řešitel MUDr. et MUDr. Jan Štembírek, Ph.D.,spoluřešitel: MUDr. Pavel Hurník

 • 11/RVO-FNOs/2022: Molekulárně genetické prediktory v radiochirurgii meningeomů, hlavní řešitel: MUDr. Martin Palička, spoluřešitel: Mária Wozniaková

 • 13/RVO-FNOs/2022: Analýza buněčných a molekulárních změn v nádorech slinných žláz, hlavní řešitel: MUDr. Lucia Staníková, Ph.D., spoluřešitel: MUDr. Pavel Hurník

 • 15/RVO-FNOs/2022: L1CAM a HPV jako prognostické faktory u karcinomu vulvy, hlavní řešitel: MUDr. Martina Romanová, spoluřešitel: MUDr. Vladimír Židlík, MBA, MIAC

 • 05/RVO-FNOs/2023: Potenciální diagnostický a prognostický význam vybraných genetických alterací v patofyziologii glioblastomu, hlavní řešitel: MUDr. Silvia Tomoszková, spoluřešitel: doc. MUDr. MVDr. Jozef Škarda, Ph.D. et Ph.D.

 • 25/RVO-FNOs/2023: Korelace FOXP3+ T regulačních lymfocytů a IDO+ nádorových buněk s primárního a metastatického melanomu, hlavní řešitel: MUDr. Vladimír Židlík, MBA, MIAC, spoluřešitel: MUDr. Pavel Hurník

 • TAČR TREND Trend 6/ TAČR „SMART stoly pro lékařské aplikace“ o přiřazení na projekt v aplikaci ISTA (SISTA), hlavní řešitel: doc. MUDr.et.MVDr. Jozef Škarda, Ph.D,Ph.D

 • NU23-05-00095/2023-2026: Včasná diagnostika invazivní plicní aspergilózy budoucí generace, hlavní řešitel: doc. MUDr. et MVDr. Jozef Škarda, Ph.D., (Fakultní nemocnice Ostrava) spoluřesitelé: Mgr. Radim Dobiáš, Ph. D, (Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě) prof.Mgr.MUDr. Milan Raška, Ph.D, (Fakultní nemocnice Olomouc), prof. Ing. Vladimír Havlíček, Dr., (Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.), Mgr. Lenka Kramná, PhD. (Ostravská univerzita)

 

Další oblasti vědecko-výzkumné spolupráce:

 • The role of von Willebrand factor and rADAMTS13 in mechanical thrombectomy procedure for acute ischemic stroke therapy

 • Prognostic value of tumor-infiltrating lymphocytes (TILs) and their association with PD-L1 expression and DNA repair protein RAD51 in patients with resectednon-small cell lung

 • DNA damage response associated kinases in solid tumors

 • LC3A positive „stone like“ structures (SLSs) are differentially associated with survival outcomes and tumor infiltrating lymphocytes in lung adenocarcinoma and squamous cell carcinoma

 • Major DNArepair proteins ATM and RAD51 are associated with autophagy activity in patients with non-small-cell lung carcinoma

 • The prognostic value of ATM protein loss in patients with non-small-cell lung cancer

×
PředchozíDalší
Načítání