Doškolovací kurz pro lékaře z oboru Dermatovenerologie

Registrace na termín: 27.2. - 3.3.2023  6.3. - 10.3. 2023

 

Kurz je koncipován jako vzdělávací akce pro lékaře k přípravě na atestační zkoušku specializace dermatovenerologie. Pro účastníky bude připravena sbírka preparátů kožních biopsií v rozsahu požadavků k atestaci, která bude prohlížena společně s patologem. Část dne bude věnována teoretické přípravě v podobě prezentací na daná témata z oblasti morfologie kožních lézí (dermatitidy, melanocytární léze, epitelové a měkkotkáňové tumory, adnexální léze, lymfomy atd.), imunohistochemie a vybraných kapitol z molekulární genetiky. Sbírka preparátů bude rovněž naskenována a účastníci kurzu budou mít přístup k virtuálním preparátům.

 

Garant: MUDr. Vladimír Židlík, MBA, MIAC

Vyučující: MUDr. Vladimír Židlík, MBA, MIAC, doc. MUDR. MVDr. Jozef Škarda, PhD. et Ph.D., MUDr. Pavel Hurník, MUDr. Dušan Žiak, prof. MUDr. Jiří Ehrmann, PhD.

Max. počet účastníků: 5

Délka kurzu: 1 týden

Cena kurzu:  9.560,- Kč vč. DPH

Ukončení kurzu: závěrečný kontrolní test, certifikát o absolvování kurzu

Kontakt: vladimir.zidlik@fno.cz, viktorie.frydrychova@fno.cz

 

Průběh kurzu:

  • K dispozici bude sbírka kožních preparátů, kterou mohou účastníci ve volném čase prohlížet, jednotlivé preparáty budou postupně prohlíženy s patologem.
  • V odpoledních hodinách (cca max. 4 hodiny) bude probíhat teoretická část v podobě prezentací zaměřených na morfologii, imunohistochemii a molekulární genetiku kožních lézí (dle rozpisu).
  • Poslední den kurzu dostanou účastníci orientační zkušební test, který se bude skládat z popisu 10 bioptických preparátů, opět v rozsahu atestační sbírky.
  • Absolvování kurzu bude potvrzeno certifikátem ohodnoceným kredity ČLK.

 

Teoretické prezentace:

  • Obecná histologie kůže, adnexální tumory – Hurník (2 hodiny),
  • Epitelové léze a měkkotkáňové léze – Ehrmann (2 hodiny),
  • Dermatózy, dermatitidy – Žiak, Szotkovská (2x2 hodiny),
  • Melanocytární léze (névy, melanomy), lymfomy, pseudolymfomy – Židlík (2 hodiny),
  • Přehled základní molekulární genetiky v kožní patologii – Škarda (2 hodiny).
×
PředchozíDalší
Načítání