Laboratorní příručka

MOBIL

Telefonický a emailový kontakt na pracovníky

Oddělení klinické biochemie

 

 

 

 

 

 

Pohotovostní služba                                            732 831 618

 

Prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D., MBA

david.stejkal@fno.cz  

Přednosta ÚLM

Lékař ÚLM

59 737 4646

RNDr. Zdeněk Švagera, Ph.D.

zdenek.svagera@fno.cz

Primář OKB

Zástupce přednosty ÚLM pro LP

59 737 4121

doc. RNDr. Pavlína Kušnierová, Ph.D.
pavlina.kusnierova@fno.cz

VŠ úseku analýzy likvoru

Zástupce přednosty ÚLM pro VaV

59 373 4144, 4117

Doris Freislerová

doris.freislerova@fno.cz

Sekretariát ÚLM

59 737 4130

MUDr. Věra Ploticová
vera.ploticova@fno.cz

Lékař OKB

59 737 4107

MUDr. Pavla Kotková
pavla.kotkova@fno.cz

Lékař OKB

59 737 4107

Ing. Vladimír Bartoš, Ph.D.
vladimir.bartos@fno.cz

VŠ úseku kontroly kvality

VŠ úseku speciálních metod

Zástupce manažera kvality ÚLM

59 737 3442

Mgr. Iveta Bystroňová

iveta.bystronova@fno.cz

VŠ úseku speciálních metod

Zástupce manažera kvality OKB

Zástupce metrologa OKB

Chemikálie OKB, studie ÚLM

59 737 4492

Mgr. Jana Filipová

jana.filipova@fno.cz

VŠ úseku laboratorní imunologie a alergologie

59 737 4030

PhDr. Nela Chobolová, MBA
nela.chobolova@fno.cz

Manažer kvality ÚLM

VŠ úseku speciálních metod

VŠ příjmu biologického materiálu

Studie ÚLM

59 737 4077

Ing. Karolína Janochová

karolina.janochova@fno.cz

VŠ úseku automatizované analýzy

59 737 4096

Mgr. Nikola Kuzniciusová

nikola.kuzniciusova@fno.cz

Vedoucí týmu POCT

Supervizor POCT OKB

Zástup VŠ úseku vnitřního prostředí

59 737 4125

Mgr. Karin Lichá

karin.licha@fno.cz

VŠ úseku analýzy likvoru

Studie ÚLM

59 737 4056

Mgr. Petra Masarovičová

petra.masarovicova@fno.cz

VŠ úseku laboratorní imunologie a alergologie

59 737 4057

Mgr. Michaela Migašová

Michaela.migašová@fno.cz

VŠ úseku automatizované analýzy

59 737

Mgr. Markéta Ryzí

marketa.ryzi@fno.cz

VŠ úseku laboratorní imunologie a alergologie – průtoková cytometrie

59 737 4478, 4023

Mgr. Hana Slepčanová

hana.slepcanova@fno.cz

VŠ úseku mikrobiologických metod

VŠ úseku speciálních metod

Studie ÚLM

59 737 4093

RNDr. Radka Šigutová

radka.sigutova@fno.cz

VŠ úseku vnitřního prostředí

Studie ÚLM

59 737 4150

doc. RNDr. Kristian Šafarčík, Ph.D.

kristian.safarcik@fno.cz

VŠ úseku speciálních metod

59 737 4031

Ing. František Všianský

frantisek.vsiansky@fno.cz

VŠ úseku speciálních metod

59 737 4122

 

 

Odpovědnost pracovníků za jednotlivé oblasti biochemických vyšetření:

Prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D., MBA

přednosta ÚLM, lékařská kontrola výsledků a konsiliární činnost

RNDr. Zdeněk Švagera, Ph.D.

automatizované rutinní metody, včetně imunoanalytických metod, hormonů a jejich interpretace

doc. RNDr. Pavlína Kušnierová, Ph.D.

analýzy likvoru, oligoklonálních pásů, specifických proteinů (sérum, likvor, moč) a paraproteinu

konsiliární činnost v oblasti vyšetřování likvoru

MUDr. V. Ploticová,

MUDr. Kotková

lékařská kontrola výsledků a konsiliární činnost v odbornosti 801

Ing. Vladimír Bartoš Ph.D.

interpretace imunoanalytických metod, hormonů, tumorových markerů screening Downova syndromu (analyzátor Kryptor, IDS-iSYS)

Mgr. Iveta Bystroňová

problematika močových konkrementů, synoviální tekutiny, stanovení aminokyselin, stanovení oxalátů, citrátů, porfyrinů, CIK PEG, interpretace metanefrinů v plazmě, zástup analyzátor Kryptor, IDS-iSYS, Cobas - analýza osteomarkerů, S-100B, NSE, onkomarkerů, kalcitoninu, sFLT-1, PLGF, AMH; analýza kovů na AAS; hlavní interní auditor, laboratorní příručka

Mgr. Jana Filipová

problematika odbornosti imunologie

PhDr. Nela Chobolová, MBA

Prvo-trimestrální screening, izotopové metody, interpretace imunoanalytických metod, hormonů, tumorových markerů screening Downova syndromu (analyzátor Kryptor, IDS-iSYS)

Ing. Karolína Janochová

automatizované rutinní metody, včetně imunoanalytických metod

Mgr. Nikola Kuzniciusová

POCT ve FNO - management

POCT OKB (rozšířená acidobazická rovnováha, CRP, glukometry)

acidobazická rovnováha, ionizované kalcium, deriváty hemoglobinu kromě HbA1c

Mgr. Karin Lichá

analýzy likvoru, oligoklonálních pásů, specifických proteinů (sérum, likvor, moč) a paraproteinu, moč. konkrement a synoviální tekutina

Mgr. Petra Masarovičová

odborná garance a konzultace vyšetření odbornosti 813

Mgr. Michaela Migašová

automatizované rutinní metody, včetně imunoanalytických metod

Mgr. Markéta Ryzí

problematika průtokové cytometrie

Mgr. Hana Slepčanová

infekční sérologie (HAV, HBV, HCV, HIV, syfilis, EBV, CMV), analýza osteomarkerů, S-100B, NSE, onkomarkerů, kalcitoninu, sFLT-1, PLGF, AMH, zástupce pro stanovení oxalátů, porfyrinů, citrátů, CIK PEG, moč. konkrementů a synoviální tekutiny

RNDr. Radka Šigutová

acidobazická rovnováha, ionizované kalcium, deriváty hemoglobinu kromě HbA1c, glykovaný hemoglobin, osmolalita, analýza moče, chloridy v potu, presepsin, miRNA

doc. RNDr. Kristian Šafarčík, Ph.D.

konzultace v oblasti interpretace biochemických a imunoanalytických analýz hormonů, tumorových markerů

Ing. František Všianský

analýza kovů na AAS, statistika, SLP, laboratorní příručka

 

 

×
PředchozíDalší
Načítání