Publikační činnost

Přehledy výsledků publikační činnosti zaměstnanců Fakultní nemocnice Ostrava za období 2018-2022. Základem uvedených výsledků je Rejstřík informací o výsledcích vědecko-výzkumné činnosti (RIV) spravovaný Radou pro výzkum, vývoj a inovace, která je poradním orgánem vlády České republiky. Detailní informace jsou uvedeny na stránkách https://www.vyzkum.cz/

 


Pověřena vedením Lékařské knihovny
Lenka Živčáková
Telefon+420 597 373 472
Emaillenka.zivcakova@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání